Potpredsjednica Vlade održala sjednicu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Pod predsjedanjem potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranke Kosor danas je održana sjednica Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

Na sjednici je prihvaćen Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja. Protokol je izrađen u cilju efikasnije provedbe i nadzora izvršenja Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama.

Na sjednici su prihvaćene Smjernice za standarde terapijskih zajednica i Prijedlog postupka za izdavanje dozvole za rad terapijskih zajednica. Osnovni cilj ovih smjernica je regulirati uvjete koje trebaju ispunjavati ustanove, nevladine organizacije i druge pravne osobe, koje pružaju usluge psihosocijalnog tretmana za ovisnike o drogama koristeći metodu terapijske zajednice, kao i definirati postupak za izdavanje dozvole za rad i registraciju terapijskih zajednica te samim tim unaprijediti psihosocijalni tretman ovisnika o drogama. Povjerenstvo je donijelo zaključak kojim je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi zaduženo donijeti podzakonski akt kojim će se regulirati uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, te načina pružanja skrbi izvan vlastite obitelji za ovisnike o drogama u obliku terapijske zajednice, te da predmetne Smjernice budu sastavni dio navedenog akta.

Povjerenstvo je donijelo zaključak o formiranju stručne radne skupine sastavljene od predstavnika Povjerenstva, Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade RH i vanjskih stručnjaka s područja suzbijanja zlouporabe opojnih droga, sa zadaćom izrade prijedloga Nacionalnog programa za borbu protiv ovisnosti kojim će se konkretnije definirati mjere Nacionalne strategije borbe protiv zlouporabe opojnih droga i Akcijskog plana.

Na sjednici je prihvaćeno i Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, a razgovaralo se i o Terapijskoj zajednici Pulac.Pisane vijesti