Potpredsjednik Polančec: država je vlasnik dionica LRH-a

Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) putem svog pravnog zastupnika, odnosno Državnog odvjetništva, podići će tužbu pred Visokim trgovačkim sudom za poništenje pravorijeka Stalnog izabranog sudišta HGK o sporazumu HFP-a sa Dom i SN holdinzima o Liburnia Riviera Hotelima (LRH), najavio je danas potpredsjednik Vlade i predsjednik Upravnog odbora HFP-a Damir Polančec.

ZAGREB, 11. travnja 2007. (Hina) - Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) putem svog pravnog zastupnika, odnosno Državnog odvjetništva, podići će tužbu pred Visokim trgovačkim sudom za poništenje pravorijeka Stalnog izabranog sudišta HGK o sporazumu HFP-a sa Dom i SN holdinzima o Liburnia Riviera Hotelima (LRH), najavio je danas potpredsjednik Vlade i predsjednik Upravnog odbora HFP-a Damir Polančec.

Sporazum nije valjan i da iz njega ne proizlaze pravne posljedice. Dom i SN holdinzi nisu vlasnici dionica LRH. Stvarni vlasnik je HFP, odnosno država, ustvrdio je Polančec na konferenciji za novinare u Vladi.

Također je rekao da će se Vlada potruditi da se ispoštuje zaključak kojim bi se Gradu Opatiji do Dana grada, 14. lipnja, prenio kontrolni paket, 25 posto plus jedna dionica LRH.

Pravorijekom Stalnog izabranog sudišta, donesenog 23. ožujka ove godine, HFP-u je naloženo da na SN holding prenese 1.570 dionica LRH, što je razlika između 255.980 koliko je Sporazumom bilo utvrđeno prenijeti i prenijetih 254.410 dionica.

Arbitraža HGK je mišljenja da je Sporazum HFP-a i fondova valjan, a SN i Dom holding su tražili ponovno i 254.410 dionica, ali arbitraža je, kaže Polančec, utvrdila da je to jednom učinjeno, te nije ulazila u meritum stvari nego samo dio dionica koji nije bio prenijet.

"U ovom trenutku pravorijek se odnosi samo na prijenos 1.570 dionica, što je minimalni paket", rekao je Polančec

Najavio je da će se država svim pravnim sredstvima boriti da dokaže da Sporazum HFP-a i dvaju holdinga (iz ljeta 2005.) nije valjan.

Polančec je rekao kako će se Vlada potruditi da se ispoštuje zaključak kojim bi se Gradu Opatiji do 14. lipnja prenijelo 25 posto plus jedna dionica LRH. Oformili smo pravni tim i nadamo se da će naći pravi tekst sporazuma kojim bi se prenijele te dionice na grad, kazao je.

U kontekstu stvarnog vlasništva nad dionicama LRH, Polančec najbitnijim smatra odluku Upravnog suda kojem su dva holdinga podnijela tužbu u kojoj su zatražila da se poništi rješenje Komisije za vrijednosne papire o vraćanju dionica HFP-u.

Kada će Upravni sud donijeti odluku ne može se reći, kazao je Polančec ističući da su u HFP-u, a tako ih uvjerava i Državno odvjetništvo, uvjereni da u tom procesu dobro stoje.

Podsjećajući na kronologiju slučaja oko LRH, podsjetio je na dva bitna elementa Sporazuma između HFP-a i Dom i SN holdinga, a to su da će se svi eventualni sporovi koji proizlaze iz njega, nakon konzumacije sporazuma, rješavati pri Stalnom izabranom sudištu HGK, te da sporazum postaje pravno valjan tek u slučaju da ga Vlada potvrdi u roku 20 dana od parafiranja.

HFP je u ljeto 2005. s dvama holdinzima sklopio ugovor o prijenosu ukupno 255.980 dionica LRH (više od 80 posto dionica te tvrtke), dok su se holdinzi obvezali vratiti 162 milijuna kuna koji su ovrhom naplaćeni s računa HFP-a, a tom bi nagodbom bili riješeni dugovi države prema tim fondovima nastali u postupku kuponske privatizacije.

Vlada je povukla načelnu suglasnost na taj sporazum, odnosno, ističe Polančec, nije dala suglasnost na njega u predviđenih 20 dana, a shodno tome Komisija za vrijednosne papire donijela je rješenje po kojem sporazum nije pravno valjan, te je Središnjoj depozitarnoj agenciji naredila da izvrši preknjižbu dionica sa dva fonda na HFP.

Nakon toga, Dom i SN holding pokreću dva pravna postupka - arbitražu pri Stalnom izabranom sudištu i tužbu na Upravnom sudu kojim traže poništenje rješenja Komisije.

Odluka Upravnog suda se čeka, a na pravorijek arbitraže Polančec je najavio tužbu Visokom trgovačkom sudu.Pisane vijesti