Potpredsjednik Vlade održao sastanak sa Udrugom za tov i uzgoj junadi Baby-beef

Potpredsjednik Vlade RH Damir Polančec održao je danas sastanak sa Udrugom za tov i uzgoj junadi Baby-beef na kojemu je prisustvovala i potpredsjednica Hrvatskog sabora Đurđa Adlešić. Udruga za tov i uzgoj junadi upoznala je potpredsjednika Vlade o prekomjernom uvozu goveđeg mesa posebice iz Brazila i Poljske te mogućim štetnim posljedicama na domaću proizvodnju i upitnost kvalitete uvezenog mesa. Na sastanku su bili nazočni i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, te Državnog inspektorata koji su članove Udruge izvijestili o poduzetim aktivnostima u kontroli uvoza i kvalitete goveđeg mesa u RH.
Zajednički je dogovoreno da će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva slijedom Odluke o pokretanju prethodnog postupka za uvođenje zaštitne mjere prilikom uvoza određenih vrsta goveđeg mesa, ubrzati postupak za usklađivanje mjera za zaštitu domaće proizvodnje u dogovorenim rokovima.
Na sastanku je dogovoreno i da će najkasnije do kraja rujna ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva predložit Vladi RH prijedlog akta kojim će se urediti cijene (najviše i najniže) junećeg i goveđeg mesa, a za sljedeću kalendarsku godinu donijet će se tržni red za goveđe i juneće meso usuglašeno sa nadležnim ministarstvima i strukovnim udrugama. Državni inspektorat pojačat će nadzor klasifikacije junećih trupova i polovica pri uvozu.
Također ja dogovoreno da će Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u suradnji sa Državnim inspektoratom dodatnim kontrolama utvrditi valjanost roka iz deklaracije za uvezeno meso, te poduzeti mjere za povlačenje mesa sa tržišta kojemu je istekao rok.
Pisane vijesti