Potpredsjednik Vlade Uzelac u Šibensko-kninskoj županiji

Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, boravit će u četvrtak, 27. ožujka, i petak, 28. ožujka 2008. godine, u Kninu, u povodu radnog posjeta Šibensko-kninskoj županiji.

Program:

Četvrtak, 27. ožujka 2008.

17.45 Dolazak prof. dr. sc. Slobodana Uzelca, potpredsjednika Vlade RH, sa suradnicima u Gradsko poglavarstvo Grada Knina

Ulica dr. Franje Tuđmana 2

17.50 Izjava za medije

18.00 Početak radnog sastanka sa županom, gradonačelnicima, načelnicima te predstavnicima udruga na temu regionalnog razvoja, obnove i povratka na području Šibensko - kninske županije

Petak, 28. ožujka 2008.

8.00 Posjet tvornici vijaka „DIV“ u Kninu

Posjet Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu

Prezentacija tvrtke Matica d. o. o., glavnog nositelja svih razvojnih projekata regija u vlasništvu Veleučilišta „Marko Marulić“

Posjet naselju Golubić

Posjet Prihvatnom centru „Strmica“ u Strmici

Posjet obitelji Šimpraga u naselju Radučić

Posjet novom naselju u Kistanju

12.00 Posjet lokaciji za gradnju Doma za stare i nemoćne u Đevrskama

Izjava za medije nakon obilaska svih navedenih lokalitetaNajave