Predsjednik Vlade Andrej Plenković o sastanku Europskoga vijeća

U Bruxellesu je predsjednik Vlade Andrej Plenković prvi put sudjelovao na uključivom sastanku svih država članica koji se odnosi na Eurozonu, gdje je ponovio da je Hrvatska donijela Strategiju za priključenje Eurozoni te da je o tom nacionalnom cilju pokrenuta javna rasprava.

"Ovaj je tjedan održan skup na kojem smo koristili komparativne korisne primjere Slovačke i Slovenije, odnosno koje su korake te zemlje poduzimale, a mogu biti korisni u procesu pred nama", kazao je predsjednik Vlade.
 
Na sastanku je istaknuo i kvalitetne makroekonomske pokazatelje Hrvatske te ubrzano smanjivanje javnoga duga i deficita, kao i porast izvoza, zaposlenosti i produktivnosti te svega što još slijedi kroz strukturne reforme koje će se poduzimati, a koje su preduvjet kroz europski semestar da se Hrvatska brže i bolje kvalificira i za tečajni mehanizam II. Naveo je kako je taj cilj ambicija ostvariti do 2020. kada će Hrvatska predsjedati Vijećem Europske unije.
 
"Ratifikacijom Ugovora o stabilnosti, konvergenciji i upravljanju, koji je bitan i koji će vrlo skoro ići na Vladu i u Sabor na usvajanje, kreiramo i pravnu podlogu za taj proces", rekao je predsjednik Vlade Plenković.
 
Osvrnuvši se na pregovore oko Brexita, predsjednik Vlade kazao je da je postignuti napredak dovoljan, što je važna poruka jer proces ide dalje i u pogledu razgovora s Irskom, financijske omotnice i prava građana.
 
"Nama je posebno važno da prava hrvatskih državljana u Ujedinjenom Kraljevstvu budu u cijelosti jednako tretirana kao i svih ostalih članica. S obzirom da smo najnovija članica, naznačio sam da je Hrvatskoj izrazito bitno, što Komisija i uvažava, da nema nikakvih dilema oko njihova statusa jednom kada proces bude gotov", poručio je predsjednik Vlade Plenković.

Pisane vijesti