Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Sanader u Istarskoj županiji

Dr. sc. Ivo Sanader, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, nazočit će u subotu, 29. rujna 2007. godine, potpisivanju Sporazuma i Ugovora o predaji zemljišta i predaji zgrade admiraliteta i carine Gradu Poreču i Istarskoj županiji.

Program:

10.00 Dolazak u Gradsku palaču
Poreč, Obala maršala Tita 5
Potpisivanje Sporazuma o realizaciji razvojnih projekata Grada Poreča
Potpisivanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnine bez naknade


Ugovor potpisuju:
U ime Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Grga Ivezić, državni tajnik
Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
U ime Grada Poreča Edi Štifanić, gradonačelnik


11.15 Dolazak u zgradu Istarske županije
Pula, Flanatička 29


Potpisivanje Ugovora o ustupanju nekretnina na korištenjeNajave