Predsjednik Vlade RH dr. sc. Ivo Sanader s generalnim direktorom Hrvatskih voda Davorinom Androševićem

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Sanader primio je danas generalnog direktora Hrvatskih voda Davorina Androšića koji ga je izvijestio o trenutačnom stanju na poplavljenim područjima Republike Hrvatske.
Premijer Sanader je na poplavljene dijelove slavonskih županija jutros uputio ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petra Čobankovića te ministra unutarnjih poslova Ivicu Kirina sa zadaćom da za Vladu žurno pripreme cjelovita izvješća o šteti i potrebama stanovništva. Tijekom sastanka s generalnim direktorom Hrvatskih voda premijer je naglasio da je već u cijelosti upoznat i sa stanjem u poplavljenim područjima Međimurske županije koju je jučer posjetila potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor, a Vlada će, rekao je premijer, odmah intervenirati najnužnijim potrepštinama i opremom za stanovništvo te pripremiti program sanacije šteta. Također, premijer je od generalnog direktora Hrvatskih voda zatražio cjelovito izvješće o stanju nasipa i odvodnih kanala na područjima uz riječne tokove te procjene financijskih sredstava potrebnih za njihovu obnovu i gradnju novih kako bi se spriječile poplave i smanjio rizik od ugroze ljudskih života i velikih materijalnih šteta.
Pisane vijesti