Predstavljena publikacija "Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike

  • Slika /Vijesti/2023/Ožujak/14 ožujka/PPVRH - 5.jpg

U utorak, 14. ožujka 2023. u Kući Europe u Zagreb, održano je predstavljanje publikacije "Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske". Događanje je organizirao Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.

Publikacija "Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske" je nastala je kao rezultat provedenog istraživanja i analize u svrhu realizacije aktivnosti 2.2.13. Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. 2024.

U sklopu Operativnog programa za zaštitu i unaprjeđenje postojeće razine prava svih nacionalnih manjina, u sklopu mjere 2.2. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, definirana je aktivnost 2.2.13. kojom se Vlada Republike Hrvatske obvezuje izraditi analizu obrazovne politike u odnosu na doprinos pripadnika nacionalnih manjina hrvatskoj politici, kulturi, umjetnosti, gospodarstvu, znanosti i društvu općenito s ciljem da se u budućoj reformi obrazovnih programa značajna imena pripadnika nacionalnih manjina u hrvatskoj povijesti, kao i datumi i činjenice koje su vezane za njihov doprinos, uključe u kulturnu, obrazovnu i drugu politiku.

Na predstavljanju, sudionicima se uvodno obratila potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga. Potpredsjednica Šimpraga je istaknula da se nacionalne manjine u javnom prostoru često spominju kao kulturna prednost i bogatstvo naše domovine.

Nažalost, prečesto se svjedoči da se u dijelu javnosti one predstavljaju kroz negativne stereotipe koje pojedini akteri nastoje prikazati kao društvenu prijetnju, pri tome u cijelosti zanemarujući ogroman obol koje su nacionalne manjine, i njihovi pripadnici, doprinijeli u razvoju suvremene Hrvatske i našeg današnjeg demokratskog i multikulturnog društva.

Za izgradnju uključivog, prosperitetnog i demokratskog društva važno je kroz obrazovni sustav mladima osvijestiti vrijednosti multikulturnoga društva i prepoznavanja različitosti kao bogatstva, a ne tereta ili prijetnji u društvu.

Voditelj istraživačkog tima za provedbu analize dr. Dejan Stjepanović sa Sveučilišta u Dundeeju iz Ujedinjenog Kraljevstva, predstavio je metodologiju i ključne zaključke provedenog istraživanja. Profesor Stjepanović je naveo da je istraživanje pokazalo da postoji značajan napredak oko predstavljanja nacionalnih manjina prije svega u udžbenicima povijesti i geografije, a u odnosu na rezultate ranijih studija.

Vidljivi su pomaci prema multiperspektivnim pristupima u navođenju osoba oko kojih postoje neslaganja u karakterizaciji. U takvim slučajevima bitno je ukazivanje na nestalnost i promjenjivost identiteta kao proizvoda različitih diskursa.

Prevelika politizacija etniciteta često ima negativne učinke, ali u nekim slučajevima politizacija povijesne ličnosti ne mora biti nužno loša, kao što govori primjer predstavljanja Nikole Tesle u udžbenicima.

U raspravi o istraživanju, publikaciji i daljim preporukama za unaprjeđenje uključivanja tema važnih za nacionalne manjine u udžbenike i kurikularne dokumente Republike Hrvatske, sudjelovali su, uz prof. Stjepanovića, Nandor Čapo, ravnatelj Uprave za nacionalne manjine, prof. dr. sc. Nebojša Blanuša sa Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu i Nina Čolović, voditeljica Odjela za obrazovanje Srpskog narodnog vijeća.

Rezultati provedenog istraživanja prezentirani u publikaciji Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske predstavljaju početnu točku kojom se želi potaknuti raspravu o sadržajima vezanima uz nacionalne manjine u hrvatskom obrazovnom sustavu, ukazati na pojedine izazove, ali i primjere dobrih praksi na kojima je poželjno razvijati modele obrazovanja o nacionalnim manjinama u Hrvatskoj.

Pisane vijesti