Predstavljeno rješenje za Petrokemiju, stvorene pretpostavke za pokretanje proizvodnje uz zadržavanje zaposlenika

  • Slika /Vijesti/2023/Travanj/06 travnja/Krupni plan.jpg

Ministar Filipović je istaknuo da država ulazi u završetak procesa prijenosa vlasništva nad Petrokemijom oslobođena eventualnih budućih financijskih obveza, a ukida se i mogućnost prodaje dionica državi. "Prijenos ovog ugovora i dodatak I ugovora stvorit će pretpostavke za pokretanje proizvodnje u Petrokemiji uz zadržavanje zaposlenika", kazao je Filipović.

Nakon uvodnog obraćanja premijera Andreja Plenkovića na 206. sjednici, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju vezanom za potres i obnovu.

Kazao je da je dosad za obnovu i revitalizaciju Banovine investirano 375 milijuna eura, a trenutno se provode projekti ravnomjernog razvoja i revitalizacije Banovine u vrijednosti od čak 623 milijuna eura.

Što se tiče sanacije prometnica, mostova i klizišta na području Sisačko-moslavačke županije, utrošeno je više od 39 milijuna eura.

Istaknuo je najveći infrastrukturni projekt, završetak autoceste Zagreb-Sisak, u vrijednosti od gotovo 47 milijuna eura te podsjetio kako je obišao gradilište i uvjerio se da radovi idu prema zadanoj dinamici.

Isto tako, podsjetio je da je tog dana između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Sisačko-moslavačke županije potpisan Ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika na području županije, u vrijednosti od više od 2,5 milijuna eura, koji će pridonijeti zaustavljanju daljnjih negativnih demografskih kretanja s aspekta prometne povezanosti.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić kazao je, kada je riječ o Fondu solidarnosti, dostavljeno i zaprimljeno 700 milijuna eura zahtjeva za nadoknadom sredstava, a u projektu Fonda ukupno ugovoreno 1.325 projekata.

„Pred nama je 398 projekata koji su u realizaciji, a odnose se na konstrukcijsku obnovu i cjelovitu obnovu zgrada javnog sektora i javne infrastrukture“, rekao je ministar.

Obveza dostave podataka o putnicima u zračnom prometu

U Hrvatski sabor je upućen konačni prijedlog izmjena Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (EU).

Izmjenama se propisuje da se prikupljanje podataka o putnicima odnosi isključivo na međunarodne letove, a isključuju se letovi unutar Hrvatske, kao i preleti zrakoplova kroz hrvatski zračni prostor.

Podaci će se prikupljati i obrađivati ne samo na komercijalnim letovima, već i na privatnim letovima, a isključuju se letovi državnih zrakoplova te oni koji se koriste za vojne, policijske, carinske i druge službene svrhe.

Propisuje se i prikupljanje podataka o članovima posade zrakoplova, te proširenje svrhe korištenja podataka.

„Podaci će se moći koristiti i nakon završenog kaznenog postupka u odnosu na osobe kojima je izrečena kaznena sankcija“, objasnio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Osim zračnim prijevoznicima, obaveza dostave podataka o putnicima propisuje se i gospodarskim subjektima koji pružaju usluge povezane s putovanjima i rezervacijama letova, primjerice putničkim agencijama i organizatorima turističkih putovanja.

"Bitno je naglasiti da se pružatelje tih usluga ne obvezuje na prikupljanje ili čuvanje dodatnih podataka o putnicima, niti se putnike obavezuje na davanje dodatnih podataka od onih koje su već dostavili organizatorima putovanja", rekao je Božinović.

Prihvaćeno je Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023.

Pokrenuta izrada Nacionalnog plana stambene politike do 2030.

Pristupačno stanovanje koje istovremeno mora zadovoljiti određene standarde kvalitete glavni je cilj Nacionalnog plana stambene politike do 2030. godine i pratećeg akcijskog plana za ovu i iduću godinu, a odluku o njihovoj izradi donijela je Vlada danas.

Ministar Bačić istaknuo je kako se u izradi tog dokumenta teži dodatnim ciljevima kao što je smanjenje iseljavanja, naseljavanje deficitarnim kadrom, povećanje radne mobilnosti, olakšanje života starijim osobama, povećanje konkurentnosti domaćeg gospodarstva, izvrsnost u arhitekturi i provedba zeleno-kružne, odnosno održive stanogradnje.

Radi se o interdisciplinarnom dokumentu pa se određuje osnivanje radne skupine u kojoj će biti stručnjaci iz arhitekture, urbanizma, graditeljstva, sociologije, demografije i ekonomije.

Država oslobođena mogućih financijskih obveza

Vlada je dala suglasnost za sklapanje dodatka 1 Ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije te suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije.

Kako je kazao ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, daje se suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju Petrokemije između Republike Hrvatske zastupane po Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), Terra Minetralnih Gnojiva, Ine, Prvog plinarskog društva (PPD), Yildirim Balkan Ferilizer i Yildirim International Fertilizer. 

Filipović je istaknuo da država ulazi u završetak procesa prijenosa vlasništva oslobođena eventualnih budućih financijskih obveza, a ukida se i mogućnost prodaje dionica državi.

Naime, vezano uz sklapanje dodatka ugovora o dokapitalizaciji i restrukturiranju, na dan sklapanja dodatka ugovora ne postoje dospjele i neispunjene obveze države kao dioničara, a investitori i sponzori, a to su Ina i PPD to također prihvaćaju te se odriču pokretanja bilo kakvih postupaka po toj osnovi kao i po osnovi bilo kojih zahtjeva ili pitanja investitora prema državi kao dioničaru koji su isticani do datuma sklapanja tog dodatka I sporazuma.

Do sada su, kako je naveo, kolali razni dopisi gdje su se spominjali potencijalni sporovi od 300 milijuna kuna i to se dodatkom ugovora otklanja.

„Briše se i opcija prodaje dionica investitora državi za slučaj da EU u roku od 20 godina utvrdi nepravilnosti u povećanju temeljnog kapitala i dodijeli državnih potpora društvu koja su ugovorena ugovorom iz 2018. godine“, kazao je Filipović.

Važnim je naveo da se jamstva države po raznim obvezama koja se odnose na plaćanje poreza, zaštitu okoliša, državne potpore ograničena do nastupanja zastare tih obveza, a ne bez vremenskog ograničenja i ne bez ograničenja novčanog iznosa kako je to do sada bilo.

Istaknuo je i da je izdavanje nove okolišne dozvole uvjetovano izvršenjem preuzetih obveza ulaganja, a sve radi ispunjavanja zakonskih pretpostavki za izdavanje nove okolišne dozvole.

"Prijenos ovog ugovora i dodatak I ugovora stvorit će pretpostavke za pokretanje proizvodnje u Petrokemiji uz zadržavanje zaposlenika", kazao je Filipović.

U Hrvatsku vojsku planiran prijam 1063 kandidata

Vlada je prihvatila plan prijema u Hrvatsku vojsku za ovu godinu, planiran je prijam ukupno 1063 osoba, a za 300 osoba mijenja se statusna kategorija.

Najveći dio plana odnosi se na prijem 800 vojnika/mornara koji sklapaju ugovor o vojničkoj službi te imaju mogućnost da nakon prvog ugovora, u trajanju dvije godine, sklope novi ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

Ministar obrane Mario Banožić istaknuo da su u posljednjih šest godina provedena velika poboljšanja u sustavu profesionalnog razvoja vojnih osoba radi učinkovitijega upravljanja osobljem.

Naveo je da će kandidati kod prijave za vojničku službu imati mogućnost iskazati interes za mjesto službe, odnosno rod i struku, čime se omogućuje rad bliže mjestu njihova stanovanja.

Prihvaćeno je pokroviteljstvo nad kulturnom manifestacijom 50. Dani Hvarskoga kazališta, koja će se održati u svibnju u Gradu Hvaru, sukladno zamolbi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Ivica Poljičak  istaknuo je da je riječ o jedinstvenoj nacionalnoj manifestaciji u okviru koje se već pet desetljeća sustavno proučavaju hrvatska književnost i kazalište, a manifestacija zamišljena kao susret znanosti, esejistike i kazališta.

Izvor:Hina/Vlada
 

Pisane vijesti