Priopćenje sa telefonske sjednice Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske održala je 30. kolovoza 2013. godine telefonsku sjednicu na kojoj je donesena Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon. Uredba stupa na snagu 3. rujna ove godine, a povećanjem visina trošarine postiže se godišnji efekt povećanja prihoda Državnog proračuna RH u iznosu od cca 230 milijuna kuna, a do kraja 2013. godine cca 60 milijuna kuna. Predloženo povećanje visine trošarine neće utjecati na maloprodajne cijene naftnih derivata budući da će se za odgovarajući iznos umanjiti premija energetskih subjekata, obzirom da oni više nemaju obvezu držanja odgovarajućih skladišta posebno uređenih i opremljenih za skladištenje goriva, pri čemu se premija energetskih subjekata, sukladno posebnim propisima, odnosi na energente za koje se visina trošarine uređuje ovom Uredbom. Paralelno sa stupanjem na snagu ove Uredbe kojom se povećava visina trošarine za navedene derivate, na snagu stupaju i Izmjene pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, u kojem su utvrđene nove visine premije energetskog subjekta.Pisane vijesti | Priopćenja