Priopćenje sa zatvorenog dijela 10. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 10. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. prosinca 2016. godine, Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanje potrošača (EPSCO), 8. prosinca 2016. godine, Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 12. i 13. prosinca 2016. godine,  Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. prosinca 2016. godine te za Vijeće za opće poslove (GAC), 13. prosinca 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesen je zaključak u vezi s pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti.
 
Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade vlada.gov.hr.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Tako je razriješen pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Matija Tvrtko Drmić, a Elizabeta Kos imenovana je pomoćnicom ministra. Istovremeno, Elizabeta Kos razriješena je dužnosti pomoćnice ministra poljoprivrede.
 
Mate Ribičić imenovan je pomoćnikom ministra uprave.
 
Državnom službeniku Petru Baraću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva obrane, s danom 20. prosinca 2016. godine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva obrane, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnom službeniku mr. sc. Goranu Kolariću povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, imenovan glavnim tajnikom
Ministarstva znanosti  i obrazovanja, na razdoblje od četiri godine.
Razriješeni su predsjednik i članovi Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe, dr. sc. Zdravko Marić, Bernardica Juretić, Tomislav Panenić i dr. sc. Zlatko Hasanbegović. Predsjednikom je ponovo imenovan dr. sc. Zdravko Marić, a članicama Nada Murganić, dr. sc. Martina Dalić i dr. sc. Nina Obuljen Koržinek.
Željko Tufekčić imenovan je zamjenikom guvernera Republike Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnom udruženju za razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Agenciji za multilateralne garancije i investicije, Europskoj banci za obnovu i razvoj i Inter-američkoj banci za razvoj.
Igor Rađenović razriješen je, a Željko Tufekčić imenovan predstavnikom Republike Hrvatske u Upravnom vijeću Razvojne banke Vijeća Europe (CEB).
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, Igor Butorac, mr. sc. Zorica Lučić, Ksenija Koščević-Čuvalo, Hrvoje Radovanić i Radoslav Barišić. Novim predsjednikom imenovan je Branimir Belančić-Farkaš, a članovima Ksenija Koščević-Čuvalo, Melita Štrbić, Hrvoje Radovanić i Nikolina Klaić, kao predstavnici ministarstva nadležnog za poslove pomorstva, od kojih je jedan predsjednik Vijeća, predstavnici ministarstva nadležnog za poslove financija i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove razvoja otoka. 

Pisane vijesti