Priopćenje sa zatvorenog dijela 127. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 127. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 27. lipnja 2022. i Vijeće za okoliš (ENVI), 28. lipnja 2022.  S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je odgovorila na žalbu u upravnom sporu, radi koncesije na pomorskom dobru.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Lipanj/127%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2020%2006%202022.xlsx
 
Podzakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Lipanj/127%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2020%2006%202022.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješena je ravnateljica Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede, dr.sc. Jelena Đugum, s danom 23. lipnja 2022.
 
Državnom službeniku Sebastianu Rogaču ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za multilateralu i globalna pitanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 2. srpnja 2022., a najduže do šest mjeseci jer mu ističe ovlaštenje 1. srpnja 2022.
 
Državnoj službenici Nevenki Cujzek ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavne tajnice Ministarstva vanjskih i europskih poslova, s danom 2. srpnja 2022. do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci jer joj ističe ovlaštenje 1. srpnja 2022.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara Ante Sanader, Đuro Petrić, Nedeljko Vukalović, Slavko Gauš, Željko Palković, Ivo Franušić, Darko Majstorović, brigadni general Ivan Turkalj i dr.sc. Željko Kraljičak. Novim predsjednikom ponovno je po položaju imenovan Ante Sanader, kao predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednic koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog odbora, a članovima Mijo Brlečić, Stjepan Skuliber, Slavko Gauš, Zdenko Čarapar, Željko Šoša, Darko Majstorović, brigadni general Ivan Turkalj i dr. sc. Renata Ojurović, kao pet predstavnika koordinacija vatrogasnih zajednica te predstavnici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za poljoprivredu.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. izbor Roberta Blažinovića, Marina Bulata, Kristine Šulj i mr.sc. Stanka Borića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Glavnoj skupštini društva Jadranski naftovod d.d. Zaključkom se predlaže imenovanje Anje Bagarić, Josipa Spajića i Marija Rođaka za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Nikolina Tkalčec imenovana je vršiteljicom dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, s danom 23. lipnja 2022., do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja, na razdoblje od šest mjeseci.
 
 

Pisane vijesti