Priopćenje sa zatvorenog dijela 13. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 13. sjednice, Vlada Republike Hrvatske imenovala je Katicu Prpić državnom tajnicom u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Državnim tajnicima u Ministarstvu regionalnoga razvoja  fondova Europske unije imenovani su Velimir Žunac i Nikolina Klaić. Ana Odak imenovana je pomoćnicom ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Državnom tajnicom u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku imenovana je Margareta Mađerić. U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, državnim tajnikom imenovan je Marko Pavić. Dario Hrebak imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu unutarnjih poslova. U Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu državnim tajnikom imenovan je Ivan Bubić. Razriješen je dosadašnji ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc. Danko Markovinović, a novim je ravnateljem imenovan dr.sc. Damir Šantek.
Vlada je povukla ovlaštenje državnoj službenici Nikolini Nežić za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te ju je istodobno imenovala glavnom tajnicom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
Vlada je, na njegov osobni zahtjev, Marija Klementa razriješila dužnosti pomoćnika ministra mora, prometa i infrastrukture. Dužnosti pomoćnika ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Vlada je razriješila mr.sc. Mikela Čivljaka.
Vlada je povukla ovlaštenje državnoj službenici za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Sanji Palčić, te je istodobno imenovala glavnom tajnicom Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
Josipa Herceg Zeba imenovana je zamjenicom ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a Igor Božičević vršiteljem dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja te je, radi odlaska na novu dužnost, razriješen dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme. Radi isteka mandata, s danom 20. prosinca 2016. razriješen je dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme Miran Škerl. 
Vlada je razriješila, na njegov zahtjev, dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske poljoprivredne agencije dr. sc. Zdravka Baraća te imenovala novog – Andriju Matića, kojeg je, radi odlaska na novu dužnost razriješila dužnosti člana Upravnog vijeća navedene Agencije.
Uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada predlaže Glavnoj skupštini Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. Zdravka Janića, dr.sc. Damira Jurasa i Predraga Brkopca za članove Nadzornog odbora Agencije, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Vlada je razriješila dosadašnjeg člana Skupštine društva Plinacro d.o.o. Lovru Kuščevića te imenovala dr. sc. Gorana Marića članom spomenute Skupštine.
Donesen je Zaključak o poništenju javnog poziva za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije te ponovnoj objavi javnog poziva za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije.          
Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga  kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu.                
Također, razriješen je dosadašnji član Statističkog savjeta Republike Hrvatske Leon Žulj te je, kao predstavnik Hrvatskog sabora iz reda zastupnika, Anđelko Stričak imenovan novim članom Statističkog savjeta Republike Hrvatske.
Vlada je na današnjoj sjednici razriješila dosadašnje zamjenike predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću: Karolinu Ivanković, Antu Babića, Lea Preleca, Denisa Kovačića, mr.sc. Ivanu Jakir-Bajo i Sonju Čikotić. Karolina Ivanković i Sonja Čikotić ponovno su imenovane, a Josip Masnić, Mario Antonić, Marina Pinjagić Telak i mr.sc. Hrvoje Šlezak novoimenovani su zamjenici predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade