Priopćenje sa zatvorenog dijela 2. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 2. sjednice Vlada Republike Hrvatske uputila je odgovor na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 11. prosinca 2015. godine br. 2015/2193, u vezi s dodatnim nadzorom financijskih subjekata u financijskom konglomeratu. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Također, doneseno je pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-551/15 te pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjeve za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije broj C-511/15 i C 512/15. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije prije objave presude suda javno se ne objavljuje.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Tomislav Pokaz imenovan je zamjenikom predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, s danom 8. veljače 2016. godine.
 
Na osobni zahtjev, razriješen je zamjenik ministrice uprave dr.sc. Zoran Pičuljan.
 
Također na osobni zahtjev razriješena je Maja Sporiš, zamjenica ministrice socijalne politike i mladih.
 
Na osobni zahtjev, razriješeni su i pomoćnici ministra zdravlja doc.dr.sc. Dragan Korolija-Marinić te doc.dr.sc. Miljenko Bura.
 
Nadalje, na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra gospodarstva Vedran Kružić, te glavni tajnik Ministarstva gospodarstva Tomislav Stojak, također na osobni zahtjev, s danom 5. veljače 2016.
 
Pomoćnik ministra branitelja Bojan Glavašević razriješen je dužnosti, na osobni zahtjev.
 
Na osobni zahtjev, razriješene su pomoćnice ministra pravosuđa Gordana Klarić i Sanja Nola.
 
Državnoj službenici Ministarstva pravosuđa Maji Barberić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavne tajnice Ministarstva pravosuđa, do okončanja postupka za imenovanje glavnog tajnika temeljem javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Savjeta za nacionalne manjine: prof.dr.sc. Milorad Pupovac, Dragan Crnogorac, Mile Horvat, dr.sc. Furio Radin, Šandor Juhas, Vladimir Bilek, Nedžad Hodžić i Veljko Kajtazi. Novim članovima Savjeta, po položaju kao izabranih zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, imenovani su: prof.dr.sc. Milorad Pupovac, Mile Horvat, Mirko Rašković, dr.sc. Furio Radin, Šandor Juhas, Vladimir Bilek, Ermina Lekaj Prljaskaj i Veljko Kajtazi.
 
Razriješeni su dosadašnji članovi Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima prof.dr.sc. Branko Grčić, mr.sc. Boris Lalovac, Ivan Vrdoljak, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Tihomir Jakovina, Gordan Maras i prof.dr.sc. Mirando Mrsić. Novim članovima imenovani su, po položaju, sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske dr.sc. Zdravko Marić, kao ministar financija, Tomislav Panenić, kao ministar gospodarstva, Oleg Butković, kao ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, prof.dr.sc. Davor Romić, kao ministar poljoprivrede, Darko Horvat, kao ministar poduzetništva i obrta, te prim.dr.sc. Nada Šikić, kao ministrica rada i mirovinskog sustava.
 
Dosadašnji članovi Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Ranko Ostojić, Orsat Miljenić, mr.sc. Boris Lalovac, Anka Mrak-Taritaš, Tihomir Jakovina, Darko Lorencin i Ante Kotromanović razriješeni su, a novim članovima Povjerenstva, po položaju, sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, imenovani su Tomislav Karamarko, prvi potpredsjednik Vlade, kao potpredsjednik Vlade kojeg odredi Vlada, Ante Šprlje, kao ministar pravosuđa, dr.sc. Zdravko Marić, kao ministar financija, Lovro Kuščević, kao ministar graditeljstva i prostornog uređenja, prof.dr.sc. Davor Romić, kao ministar poljoprivrede, Anton Kliman, kao ministar turizma, te Josip Buljević, kao ministar obrane.
 
Donesen je Prijedlog Odluke o razrješenju dr.sc. Krune Kardova, dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, na osobni zahtjev, te člana Upravnog vijeća Čedomira Višnjića, također na osobni zahtjev. Također, donesen je Prijedlog Odluke o imenovanju akademika Franje Šanjeka novim predsjednikom te dr.sc. Miroslava Akmadže novim članom. Prijedlozi odluka upućeni su Hrvatskom saboru na donošenje.  
 
Donesen je Zaključak kojim se razrješuje dosadašnji član Skupštine društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, Siniša Hajdaš Dončić. Novim članom skupštine, koji predstavlja Vladu, određen je Oleg Butković.
 
Također, donesena je Odluka kojom se Siniša Hajdaš Dončić razrješuje dužnosti dosadašnjeg člana Skupštine društva Hrvatske ceste d.o.o., a ovlašćuje se Oleg Butković, kao novi član Vlade koji zastupa Vladu u Skupštini društva.
 
Jednako tako, Siniša Hajdaš Dončić razrješuje se dužnosti člana Skupštine društva Hrvatske autoceste d.o.o., a Oleg Butković ovlašćuje se za novog člana Skupštine, koji zastupa Vladu Republike Hrvatske u Skupštini društva. 

Pisane vijesti