Priopćenje sa zatvorenog dijela 20. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 20. sjednice, Vlada Republike Hrvatske  utvrdila je odgovore na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2016/2144, u vezi s procjenom učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš te na Obrazložena mišljenja Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine i to: broj 2016/0342, u vezi s dodjelom ugovora o koncesiji, broj 2016/0343 i 2016/0344, u vezi s javnom nabavom,  broj 2016/0533, u vezi s duhanskim i srodnim proizvodima, broj 2014/2209, u vezi s trošarinama na alkohol i alkoholna pića te na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 9. prosinca 2016. godine, broj 2014/4235, u vezi s privatizacijom. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
                       
Vlada je donijela zaključak u vezi s pokretanjem postupka zbog teške povrede službene dužnosti.
 
             Prihvaćeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016., travanj 2016.-siječanj 2017.
 
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.                                                                  
 
Na sjednici se raspravljalo  i o kadrovskim pitanjima, te je na dužnost ravnateljice Državnoga zavoda za mjeriteljstvo, imenovana Brankica Novosel.
 
Radi isteka mandata razriješen je dosadašnji ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost Damir Novinić, te je vršiteljem dužnosti ravnatelja Agencije, do okončanja provedenog postupka po javnom natječaju, imenovan dr.sc. Damir Juričić.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik Upravnoga vijeća Hrvatske akreditacijske agencije Mario Ferić te članovi Marijan Varga, Miran Škerl i mr.sc. Božidar Ljubić. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća Hrvatske akreditacijske agencije imenovan je Zvonimir Novak, a Divna Plenča Biloš, Martina Horvatić, Nina Čulina i Maja Radišić Žuvanić imenovane su članicama Upravnog vijeća agencije.
 
Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i to Sonju Čikotić, Borisa Hajdukovića i Luku Burilovića, a dijelom novih članova Upravnog odbora agencije, kao predstavnike Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatske gospodarske komore,  imenovala je mr.sc. Anu Odak, Marija Antonića i Ivana Barbarića.
 
Državnoj službenici Maji Barberić Vlada je dala ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva pravosuđa, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva pravosuđa, a najduže do šest mjeseci.
 
Razriješena je dosadašnja članica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Melita Čičak. Novom je članicom Upravnoga vijeća, koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, Vlada je imenovala Mariju Knežević Kajari.
 
Vlada je, temeljem Sporazuma o osnivanju Nacionalnoga vijeća za umirovljenike i starije osobe, za svoje predstavnike i zamjenike predstavnika,  kao i za  predstavnike i zamjenike predstavnika Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje te  Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje imenovala Marinka Papugu za predstavnika, Melitu Čičak za zamjenicu predstavnika, Mariju Penavu Šimac za predstavnicu, Mariju Lovreković za zamjenicu predstavnice, Tomislava Đidaru za predstavnika, Sanju Predavec, dr.med. za zamjenicu predstavnika. Vlada je također za predstavnika imenovala mr.sc. Niku Raiča, za zamjenicu predstavnika Dragicu Radojčević, za predstavnika Ivu Bulaju, a Slavicu Ružić za zamjenicu predstavnika, te Jasenku Pap za predstvnicu i Tatjanu Bekić, dr. med., za zamjenicu predstavnice.
 
Dužnosti tajnika Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj Vlada je razriješila Ivana Zebu, a novom je tajnicom odbora, kao predstavnica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, imenovala Dubravku Severinski.
 
Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o., Vlada predlaže imenovanje Krunoslava Jakupčića za predsjednika Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 109/16).
 

Pisane vijesti