Priopćenje sa zatvorenog dijela 232. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 232. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, (TTE), u formatu ministara prometa i telekomunikacija, koji će se održati 11. i 12. lipnja, zatim Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 15. i 16. lipnja, Vijeća za okoliš (ENVI), 15. lipnja i Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), koji će se održati 16. lipnja 2015. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Izmijenjena je Odluka o određivanju nacionalnih koordinatora implementacije odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskoga ugovora u Republici Hrvatskoj i o njihovim zaduženjima. Na temelju članka 9. u vezi s člankom 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, br. 79/2007 i 86/2012) ova točka označena je stupnjem tajnosti „ograničeno“ pa je stoga nije moguće objaviti.
 
Vlada je dala suglasnost za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka.
 
Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu kao i Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade www.vlada.hr.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dosadašnji član Upravnog vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Velibor Drakulić je razriješen te je Željko Miličević imenovan na tu dužnost.
 

Pisane vijesti | Priopćenja