Priopćenje sa zatvorenog dijela 237. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 237. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajalište za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), koji će se održati 20. srpnja 2015. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara EU tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskih rješenja sporova te su Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava odobrena sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu, za postizanje prijateljskih rješenja sporova. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda postupak postizanja rješenja je klasificirani podatak, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
 
Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu kao i Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade www.vlada.hr.
 
Vlada je imenovala predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova hrvatskog dijela Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima te Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu.
Predsjednikom obaju povjerenstava imenovan je Zoran Ničeno, Dragan Babović njegov je zamjenik, a članovi mješovitih povjerenstava su Gordana Valenta, Zoran Bradić, Bosiljko Zlopaša, Marijan Čižmešija i Dubravka Kunac.
Zamjenicima članova imenovani su: Ljiljana Maglić Radoš, Erna Perak, Željko Franjić i Damir Barišić. Članom Mješovitog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima imenovan je još i Janko Brnardić, a zamjenikom člana Dražen Antolović.
 
Razriješeni su dosadašnji članovi Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima Dean Savić i Vesna Roller te imenovani novi – Dejan Dretar i Saša Leković, kao predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog novinarskog društva.
 
Skupštini društva Brodarski institut d.o.o. Vlada je predložila opoziv dosadašnjeg člana Uprave - glavnog direktora Društva Vladimira Koromana te imenovanje Ognjena Kuljače novim članom Uprave – glavnim direktorom društva Brodarski institut d.o.o., na određeno vrijeme do izbora glavnog direktora temeljem provedenog postupka po natječaju.
 
Vlada je imenovala Ismara Avdagića, predstavnika Ministarstva gospodarstva, zamjenikom predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću, umjesto danas opozvane zamjenice predstavnika Vlade Senade Dürrigl.
 

Pisane vijesti | Priopćenja