Priopćenje sa zatvorenog dijela 25. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 25. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanak Europskoga vijeća koji će se održati 9. i 10. ožujka 2017 godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Europskoga vijeća tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka Europskoga vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je dala suglasnosti društvu  Hrvatska elektroprivreda d.d. za ugovaranje prolongata okvirnog sporazuma s s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb, višenamjenskog revolving limita s Raiffeisenbank Austria d.d, Zagreb, višenamjenskog okvira sa Societe Generale-Splitska banka d.d., Split te okvirnog ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb. Ovim odlukama prolongiraju se višenamjenski neobvezujući okviri kod predmetnih banaka.
 
Vlada je prihvatila Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi za mjesec veljaču 2017.
 
Usvojen je i pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Radi se redovitom izvještavanju o učinjenom u preuzimanju pravne stečevine Europske unije.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Državnom tajnicom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture imenovana je dr. sc. Nikolina Brnjac.
 
Povučeno je ovlaštenje državnom službeniku Tomislavu Mičetiću za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva uprave te je glavnom tajnicom Ministarstva uprave, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, imenovana Višnja Tafra.
 
Vlada je povukla ovlaštenje  članici Odbora za državnu službu Sanji Pintar Gotal za obavljanje dužnosti predsjednice Odbora te je novom predsjednicom  imenovana Stanka Vučica. Temeljem provedenog postupka po raspisanom internom oglasu, razriješene su i ponovno imenovane članice Odbora Sanja Pintar Gotal, Mirna Vukman Cerovečki, Silvana Kustec te član Zdenko Blaženčić. Također su članicama Odbora za državnu službu imenovane Ana Maslać i Sonja Baretić.
 
Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ Bernardicu Juretić, zamjenika predsjednice Antu Babića, te članove Josipa Sarića, Ivanu Bošnjak, Anu Močić Pavić, dr. med., Nadu Murganić i Marka Sladoljeva.  Kao predstavnike nadležnih ministarstava, radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za obitelj i radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za socijalnu skrb,  predsjednicom Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ imenovana je Nada Murganić, zamjenicom predsjednice Marija Pletikosa, te članovima Margareta Mađerić, Ivana Bošnjak, Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Željka Josić, dr. med. te Marko Sladoljev.
 
Vlada je dopunila Odluku o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića imenovala članom Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava te članom Koordinacije za pravosuđe i upravu.
 
Vlada je povukla ovlaštenje državnoj službenici Tereziji Matić za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te je, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja spomenutog Ureda, a najduže do šest mjeseci, državnu službenicu Tereziju Gras ovlastila za obavljanje tih poslova.
 
 
 
 


 

Pisane vijesti