Priopćenje sa zatvorenog dijela 3. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 3. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC-Trade), 11. studenoga 2016. godine, zatim za Vijeće za vanjske poslove (FAC), 14. studenoga 2016. godine,  Vijeće za opće poslove (GAC), 15. studenoga 2016. godine, Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 14. i 15. studenoga 2016. godine, Vijeće za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 15. studenoga 2016. godine te Vijeće za opće poslove – Kohezijska politika (GAC Cohesion), 16. studenoga 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je odgovorila Ustavnom sudu na Zahtjev za dostavu izvješća u vezi sa realizacijom odredbi članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, br. 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 50/00).
 
Također, Vlada je Ustavnom sudu uputila dopunsko očitovanje na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne novine, broj 49/16). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.
 
Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske dana je suglasnost za davanje punomoći.
 
Doneseno je Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Rješenje je klasificirano stupnjem tajnosti „povjerljivo“ pa ga nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Na osobni zahtjev, s danom 15. studenoga 2016. godine, razriješen je pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Alen Gerek.
 
Također na osobni zahtjev, s danom 10. studenoga 2016. godine razriješena je pomoćnice ministrice socijalne politike i mladih Diana Topčić Rosenberg.
 
Na osobni zahtjev razriješena je i pomoćnica ministra pravosuđa Renata Duka,  s danom 11. studenoga 2016.
 
Janica Kostelić imenovana je državnom tajnicom Središnjeg državnog ureda za šport te je, radi odlaska na novu dužnost, razriješena dužnosti pomoćnice ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
 
Ivani Vojta Radić dana je ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.
 
Ivona Ferenčić imenovana je zamjenicom glavne tajnice Vlade Republike Hrvatske, s danom 1. prosinca 2016. godine. Pomoćnicima glavne tajnice imenovani su Silvija Bartolec, Vesna Petković i Tihomir Cigić.
 
Razriješeni su dosadašnji ravnatelji ureda – tajnici radnih tijela Vlade Republike Hrvatske -  mr.sc. Ivana Marinković, ravnateljica Ureda Koordinacije za vanjsku i europsku politiku, Dalibor Šemper, ravnatelj Ureda Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, Robert Matijević, ravnatelj Ureda Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, Ines Uglešić, ravnateljica Ureda Koordinacije za gospodarstvo, investicije i fondove Europske unije i Dražen Franolić, ravnatelj Ureda Kadrovske i Administrativne komisije. Mr. sc. Ivana Marinković imenovana je ravnateljicom Ureda Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava. Dalibor Šemper imenovan je ravnateljem Ureda Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje i Ureda Koordinacije za upravljanje državnom imovinom, Robert Matijević, imenovan je ravnateljem Ureda Koordinacije za pravosuđe i upravu, Ines Ulgešić, ravnateljicom Ureda Koordinacije za gospodarstvo i društvene djelatnosti  te Dražen Franolić, ravnateljem Ureda Kadrovske i Administrativne komisije.
 
Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Davor Kakarigi.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i zamjenik predsjednika predsjednika Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo  gospodarstvo, inovacije i investicije, Darko Horvat i prof.dr.sc Predrag Šustar. Novom predsjednicom, koja je po položaju ministar nadležan za poduzetništvo i obrt, imenovana je dr.sc. Martina Dalić, a njenim zamjenikom, koji je po položaju ministar nadležan za znanost imenovan je prof.dr.sc. Pavo Barišić.
 
Tomislav Panenić razriješen je dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost, a novom predsjednicom, koja je po položaju ministrica nadležna za gospodarstvo, imenovana je dr. sc. Martina Dalić.
 
Dr. sc. Martina Dalić određena je članicom Glavne skupštine, koja predstavlja Vladu Republike Hrvatske, društva Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. Dosadašnji član Tomislav Panenić razriješen je te dužnosti.
 
Opozvan je dosadašnji član Skupštine društva Brijuni rivijera d.o.o. Anton Kliman, a novim članom, kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske, imenovan je Gari Capelli.
 
Lidija Vugrinec razriješena je dužnosti zamjenice predstavnika Republike Hrvatske u Upravnom odboru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Novom zamjenicom predstavnika, kao predstavnica Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, imenovana je Sanja Mikulić.
 
Utvrđena je Lista kandidata za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, te upućena u Hrvatski sabor na donošenje. Predloženi kandidati iz redova znanstvenih savjetnika su dr. sc. Mladen Šolić, dr. sc. Jakov Dulčić, dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, dr. sc. Vlasta Ilišin, dr. sc. Ivica Vilibić, dr. sc. Vladimir Gajger i dr. sc. Katarina Horvat-Levaj. Kandidati iz redova redovitih profesora su prof. dr. sc. Dario Matika, prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, prof. dr. sc. Mario Brdar, prof. dr. sc. Zvonko Antunović, prof. dr. sc. Slavko Krajcar, prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Josip Brnić, prof. dr. sc. Davor Pavelić, prof. dr. sc. Roko Andričević, akademik Vladimir Bermanec, akademik Mislav Ježić, prof. dr. sc. Siniša Petrović i prof. dr. sc. Boris Labar. Kandidati iz redova profesora visokih škola su dr. sc. Oliver Jukić i dr. sc. Neven Vidaković. Kandidat iz redova osoba iz područja gospodarstva je Petar Mišević, a kandidati iz redova osoba iz poduzetništva su Boris Popović i mr.sc. Zdeslav Milas.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, dr.sc. Zdravko Marić, Tomislav Panenić, Tomislav Tolušić, Anton Kliman, prof.dr.sc. Davor Romić i Darko Horvat. Novim predsjednikom Nadzornog odbora, koji je po položaju ministar nadležan za financije, imenovan je dr.sc. Zdravko Marić. Zamjenicom predsjednika, koja je po položaju ministrica nadležna za gospodarstvo, imenovana je dr.sc. Martina Dalić, članicom Nadzornog odbora, koja je po položaju ministrica nadležna za regionalni razvoj i fondove Europske unije, imenovana je Gabrijela Žalac, a preostalim trima članovima, koji se imenuju između ministara nadležnih za turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša i graditeljstvo, imenovani su Gari Cappelli, Tomislav Tolušić i dr. sc. Slaven Dobrović.
 
Razriješeni su dosadašnji članovi Komisije za ekshumaciju i premještaj posmrtnih ostataka ratnih žrtava prema Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova, mr. sc. Zlatko Hamarić, Nevenka Klemen i Višnja Bilić. Novim članovima imenovani su Ivan Crnčec, Zdravko Vukić i Stjepan Sučić. 

Pisane vijesti