Priopćenje sa zatvorenog dijela 33. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 33. sjednice Vlade Republike Hrvatske utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije, od 26. svibnja 2016. godine, i to: br. 2016/0341, u vezi s ugovorima o potrošačkim kreditima, zatim
br. 2016/0342, u vezi s dodjelom ugovora o koncesiji, br. 2016/0343 i 2016/0344, u vezi s javnom nabavom, br. 2016/0345, u vezi s autorskim pravom i srodnim pravima te br. 2016/0346, u vezi s upotrebom i nadzorom eksploziva. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada se očitovala na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o prijamu službenika i namještenika u tijela državne uprave i javne službe koje se financiraju iz državnog proračuna (Narodne novine, broj 25/00, predlagatelj: Nenad Vurušić), Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 114/14, predlagatelj: Stjepan Brkić) te Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 114/14, predlagatelj: Nenad Vurušić). Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedene prijedloge, a cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnog suda.
           
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici
Hrvatskoj. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti  poštujući
odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska  jedna od stranaka.
 
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Radi isteka mandata, s danom 26. srpnja 2016. godine, razriješena je glavna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i prirode Silvia Cikoš.
 
Također radi isteka mandata, razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Josip Mihaljević, te je imenovan vršiteljem dužnosti predsjednika Upravnog vijeća.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini Imunološkog zavoda d.d. da potvrdi mandate postojećih članova Nadzornog odbora Imunološkog zavoda d.d., koji su privremeno imenovani od strane Trgovačkog suda u Zagrebu, te im produži mandat do 31. prosinca 2016. godine, na redovitoj Glavnoj skupštini društva sazvanoj za 30. kolovoza 2016. godine, Diani Krčmar i Martini Velnić Župić.
 
I na kraju, Goranu Kolariću dana je ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, do imenovanja glavnog tajnika
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta temeljem provedenog postupka po javnom
natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Pisane vijesti