Priopćenje sa zatvorenog dijela 42. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 42. sjednice Vlade Republike Hrvatske verificirana su stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 10. listopada 2016., te Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 11. listopada 2016. Također, usvojena su stajališta za Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove, 13. i 14. listopada 2016., zatim za Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO), 13. listopada 2016., Vijeće za okoliš (ENVI), 17. listopada 2016., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 17. listopada 2016., Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 18. listopada 2016. te Vijeće za opće poslove (GAC), 18. listopada 2016.   Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.                      
 
Vlada je dala odgovor Upravnom sudu u Zagrebu na upravni spor            radi razrješenja dužnosti ravnateljice Hrvatskog državnog arhiva te je dana ovlast za zastupanje u tom postupku. Također, Vlada je Upravnom sudu u Zagrebu dala odgovor na upravni spor radi razrješenja glavne tajnice Ministarstva socijalne politike i mladih te je dana ovlast za zastupanje u tom postupku.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda postupak postizanja rješenja je klasificirani podatak, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
 
Odobrena su sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Ova točka klasificirana je stupnjem tajnosti „povjerljivo“ stoga je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti. 
 
Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske dana je ovlast za verifikaciju zapisnika s posljednje redovne sjednice i telefonske sjednice Vlade u sadašnjem mandatu.
 
Usvojen je Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade vlada.gov.hr.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, radi odlaska na novu dužnost, s danom 13. listopada 2016. razriješen je pomoćnik ministrice uprave Boris Milošević.
 
Na osobni zahtjev razriješena je pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Lidija Runko Luttenberger, s danom 16. listopada 2016.
 
Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju Anke Slonjšak pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom te upućen u Hrvatski sabor na donošenje. 

Pisane vijesti