Priopćenje sa zatvorenog dijela 61. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Na zatvorenom dijelu 61. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanak Europskog vijeća, koji će se održati 19. i 20. listopada ove godine. Također, usvojena su stajališta za sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanje potrošača (EPSCO), 23. listopada, te Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 24. listopada. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati, kao i u drugim slučajevima kad je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista se prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske u europskim poslovima, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu o Prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom više odredaba Zakona o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15). Vlada Ustavnom sudu predlaže da ne prihvati navedeni Prijedlog, a cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.
 
Prihvaćeno je usmeno izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj, kao i usmeno izvješće o Pregledu zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete.
 
Usvojeno je Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
 
Na kraju, Vlada je informirana o pismu predsjedniku Europske komisije i pismu predsjedavajućem i zamjeniku predsjedavajućega Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na temu Pelješkog mosta. 

Pisane vijesti