Priopćenje sa zatvorenog dijela 70. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Na zatvorenome dijelu današnje, 70. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), koje se održava 7. i 8. prosinca 2017. godine; Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), također 7. i 8. prosinca 2017. godine; Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), koje se održava 10. prosinca 2017. godine; Vijeća za vanjske poslove (FAC) i Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), koji se održavaju 11. prosinca 2017. godine; Vijeća za opće poslove (GAC),  koje će se održati 12. prosinca 2017. godine;  Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC Art. 50), također  12. prosinca 2017. godine i Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koje će se održati 11. i 12. prosinca 2017. godine.                      
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.  Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka Europskog vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
                                                                                 
Dana je suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti „ograničeno“, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
                                                             
Vlada je usvojila usmeno izvješće s Pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu i posebnim osvrtom na reformske prioritete.           
 
Donesene su i neke kadrovske odluke.
 
Vlada je povukla ovlaštenja za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u županijama, te je, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju imenovala predstojnike ureda državne uprave u županijama kako slijedi:
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, povučeno je ovlaštenje Branki Saks. Predstojnicom Ureda državne uprave u toj županiji imenovana je Marija Jungić.
U Brodsko-posavskoj županiji, ovlaštenje je povučeno Mariju Vučiniću. Predstojnikom Ureda državne uprave u županiji imenovan je Petar Antunović.
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji ovlaštenje je povučeno Baldu Pušiću. Baldo Pušić istodobno je imenovan predstojnikom Ureda državne uprave u toj županiji.
U Međimurskoj županiji, ovlaštenje je povučeno Branimiru Posavcu. Istodobno je Branimir Posavec imenovan predstojnikom Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji.
U Osječko-baranjskoj županiji, ovlaštenje je povučeno Andrijani Ćelap. Predstojnicom Ureda državne uprave imenovana je Kata Kovačević.
U Požeško-slavonskoj županiji, ovlaštenje je povučeno Đurđi Babić.  Olivera Baričević imenovana je predstojnicom Ureda državne uprave.
U Primorsko-goranskoj županiji, ovlaštenje je povučeno Jasni Turak, a Ingrid Mrđen imenovana je predstojnicom Ureda državne uprave.
U Sisačko-moslavačkoj županiji, ovlaštenje je povučeno Kati Lerotić. Silvija Desić Basarić imenovana je predstojnicom Ureda državne uprave.
U Virovitičko-podravskoj županiji povučeno je ovlaštenje Katarini Boljevčan, a predstojnicom Ureda državne uprave imenovana je Sanja Bošnjak.
U Zadarskoj županiji povučeno je ovlaštenje Ivi Gregovu, a predstojnikom Ureda državne uprave imenovan je Stipe Zrilić.
U Zagrebačkoj županiji, ovlaštenje je povučeno Jošku Buli, a Ivana Belec imenovana je predstojnicom Ureda državne uprave u toj županiji.
 
Razriješen je dosadašnji predstavnik Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe Marinko Papuga. Novom predstavnicom Vlade Republike Hrvatske u tome vijeću, koja se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, imenovana je Majda Burić.
 
Razriješeni su dosadašnji voditelj i zamjenica voditelja Zajedničkoga odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ mr. sc. Tonči Staničić i Draginja Dokmanović. Mr. sc. Amir Muharemi, imenovan je ovlaštenim predstavnikom Republike Hrvatske u spomenutom Zajedničkom odboru, sukladno članku 5. Aneksa B Ugovora o pitanjima sukcesije (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/04). Njegovim zamjenicama imenovane su  Draginja Dokmanović i Nevenka Cujzek.
 
Razriješeni su dosadašnji član i zamjenik člana Nacionalnoga vijeća za kibernetičku sigurnost Bernard Gršić i Božo Zeba.  Novom je članicom Nacionaloga vijeća imenovana Zrinka Bulić, a njezinim zamjenikom imenovan je Zoran Luša.
 
Vlada je izmijenila Odluku o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, čime su razriješeni dosadašnji predsjednik, stalni članovi i tajnik, te su imenovani novi predsjednik, stalni članovi i tajnik Povjerenstva, kao predstavnici Ministarstva uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija, Ministarstva kulture i Državne geodetske uprave.
Razriješeni su dr. sc. Mihovil Škarica, Ines Merćep, Dražen Ivanušec, mr. sc. Niko Raič, Marica Mikec, Antonio Šustić i Krešimir Margaletić.
Novim predsjednikom Povjerenstva za granice jedinica lokalne samouprave imenovan je Darko Nekić, stalnim članovima imenovani su Ines Merćep, Dražen Ivanušec, Nevenka Brkić, Marica Mikec i  dr. sc. Nikola Vučić, dok je tajnikom Povjerenstva imenovan Ivan Ćurić.
 
Vlada je Glavnoj skupštini društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d. predložila izbor Ivana Benete, Vildane Megla, Hrvoja Mršića i Josipa Štimca za članove Nadzornog odbora društva sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a  najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im je mandat istekao  dana 24. studenoga 2017. godine.
 
Vlada je Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT d.o.o., predložila imenovanje Ivane Gudelj Tičak  za članicu Uprave društva, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci.   
 
Razriješen je Dražen Jakopec, dosadašnji član Upravnog odbora Međunarodne ustanove – Fundacija za razminiranje i pomoć žrtvama mina sa sjedištem u Ljubljani,
Republika Slovenija. Novim je članom Upravnog odbora Fundacije, kao  predstavnik Vlade Republike Hrvatske, imenovan Zdravko Modrušan.                                        

Pisane vijesti