Priopćenje sa zatvorenog dijela 8. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 8. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 1., 2. i 5. prosinca 2016. godine, te za sastanak Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. prosinca 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada se Ustavnom sudu Republike Hrvatske očitovala na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. stavka 2. Zakona o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine, broj 93/16) te na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru (Narodne novine, br. 55/00, 107/01, 86/09, 91/10, 49/11, 12/12 i 102/14 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske)       . Vlada Ustavnom sudu predlaže da ne prihvati navedene prijedloge, a cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljeno uz odluke Ustavnog suda.
 
Također, Vlada je odgovorila na žalbu Upravnom sudu u Osijeku, u upravnom sporu        radi razrješenja dužnosti sanacijskog upravitelja Opće županijske bolnice Vinkovci.
Donesena je Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za pripremu očitovanja i koordinaciju aktivnosti vezanih za zastupanje Republike Hrvatske u međudržavnom sporu pred Europskim sudom za ljudska prava         .
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dr. sc. Ivica Poljičak imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu kulture.
 
Razriješen je vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja policije Zvonimir Vnučec, a temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na vrijeme od pet godina, glavnim ravnateljem policije imenovan je Marko Srdarević.
Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra unutarnjih poslova Josip Paradžik.
Razriješena je dosadašnja zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Jadranka Perasić, a novom zamjenicom ravnatelja imenovana je prim.dr.sc. Nada Šikić.
Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra poljoprivrede dr.sc. Zdravko Barać, s danom 4. prosinca 2016. godine. Također, razriješen je pa ponovno imenovan pomoćnik ministra mr.sc. Ante Mišura, a radi odlaska na novu dužnost razriješen je i pomoćnik ministra Nenad Šćulac. Novom pomoćnicom ministra poljoprivrede, s danom 5. prosinca, imenovana je dr.sc. Jelena Đugum, a pomoćnikom ministra Damir Agičić.
Dario Matanović, Igor Kreitmeyer, Mate Rebić i Nenad Šćulac imenovani su pomoćnicima ministra zaštite okoliša i energetike. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, glavnom tajnicom Ministarstva zaštite okoliša i energetike imenovana je Vlatka Vraneković. 

Pisane vijesti