Priopćenje sa zatvorenoga dijela 102. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 102. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 21. veljače 2022., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 21. veljače 2022. te Vijeće za opće poslove (GAC), 22. veljače 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.      
           
Vlada se Ustavnom sudu Republike Hrvatske očitovala na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Donesena je Odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3I8uaLy
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3LHAHim
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Lučke uprave Split Stipe Čogelja, a novom je članicom imenovana Kristina Reja, kao predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 
Razriješen je dosadašnji član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dr.sc. Krunoslav Karalić, a novom je članicom imenovana mr. sc Tatjana Karačić, kao predstavnica Ministarstva poljoprivrede.
 
Razriješeni su dosadašnja predsjednica, zamjenica predsjednice i član Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu – Andreja Rožić Dizdar, dr.sc. Marija Bubaš i Mario Vukoja. Dr.sc. Marija Bubaš imenovana je novom predsjednicom toga Povjerenstva, a Gordana Mustač i Bruna Milošević novim članicama, kao predstavnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.  
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. izbor Mirjane Čagalj za članicu Nadzornog odbora, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na razdoblje od najdulje šest mjeseci.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji članovi Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva -  Andrea Krznar, Anita Prša, Ines Loknar-Mijatović, Ines Katić, Mira Križanović, Vedran Soldo, Gordana Šimunković, Marija Špaleta, Ivana Zadražil Vorberger, Sanja Bijonda, Jasenka Borovčak, Đurđica Blažević, Nikolina Bertol, Robert Kresić, Nives Ivelja, Dubravko Šopar, Martina Gregurović Šanjug, Sonja Pokupec Salković i Marija Prekupec.
 
Novim članovima Nacionalnog odbora imenovani su: Marija Pletikosa, Ljiljana Breul Štimac, Ines Loknar-Mijatović, Ines Katić, Mira Križanović, Vedran Soldo, Maja Rauch, Tomislav Marević, Krešimir Plazibat, Katarina Brajdić, Ivana Zadražil Vorberger, Jelena Kamenko Mayer, Gordana Šimunković, Sanja Barišić, Jasenka Borovčak, dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš,  Nikolina Bertol, Daniela Bukvić, Ivana Rumenović Novinić, Sonja Pokupec Salković i Marija Prekupec. Zamjenicima članova imenovani su: Julijana Kulušić, Marijana Antunović Platužić, Katarina Coha, Iva Marija Ilić, Ana-Maria Pavić, Vesna Rems Dobrin, Emina Grd, Branimir Maretić, Ozren Pavlović Bolf, Ema Ćerimagić, Danijela Stipolšek, Caterina Rende Dominis, Marina Žilić, dr.sc. Sandra Lovrenčić, Ana Đurkan, Davor Zeko, Hrvoje Kovač i Ksenija Krivec Jurak. Svi su imenovani kao predstavnici nadležnih ministarstava i tijela državne uprave te kao predstavnici organizatora volontiranja ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva.
 
Imenovani su članovi Vijeća za genetski modificirane organizme, na prijedlog tijela državne uprave nadležnih za poslove gospodarstva, zaštite okoliša i prirode, znanosti, zdravstva, poljoprivrede i šumarstva te Ureda za udruge – dr.sc. Igor Boršić, dr.sc. Ana Bielen, dr.sc. Damjan Franjević, dr.sc. Domagoj Šimić, dr.sc. Hrvoje Fulgosi, dr.sc. Sonja Grljušić, dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec, dr.sc. Marina Šantić, Iva Fiolić, dr.sc. Nives Pećina-Šlaus, dr.sc. Paola Kučan Brlić, dr.sc. Donatella Verbanec, dr.sc. Renata Hanzer, dr.sc. Milivoj Franjević, dr.sc. Nenad Malenica, dr.sc. Manuela Zadravec i Hrvoje Radovanović.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. imenovanje Nine Vojnić Žagar za direktoricu toga društva do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer joj mandat ističe 26. veljače 2022.
 
Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture i medija Davor Trupković, s danom 28. veljače 2022. Istovremeno je državnom službeniku Tomislavu Petrincu dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave, s danom 1. ožujka 2022., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 

Pisane vijesti