Priopćenje sa zatvorenoga dijela 107. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 107. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO), 14. ožujka 2022. te Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 15. ožujka 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeno je Pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Donesena je Odluka o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice, kukuruza i ječma. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Također, donesena je i Odluka o izvanrednoj nabavi roba strateških robnih zaliha.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata s danom 15. ožujka 2022. razriješena je ravnateljica Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Marija Vrhovski, te je ponovno imenovana s danom 16. ožujka, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Croatia Airlines d.d. imenovanje Jasmina Bajića za člana Uprave – direktora toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.       
 
Državnom službeniku Ivanu Boti dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za regionalni razvoj u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Jadrolinija Rijeka imenovanje Davida Sopte za predsjednika Uprave toga društva temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 

Pisane vijesti | Priopćenja