Priopćenje sa zatvorenoga dijela 110. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 110. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 4. i 5. travnja 2022. te Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 5. travnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojeno je Pisano očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Vlada je odgovorila Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u upravnom sporu protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništenja Rješenja.
 
Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3uI22t1
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3qPHzl3
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Mario Madunić, a Draženu Antoloviću dana je ovlast za poslove ravnatelja Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture do provedbe javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci.
 
Nadalje, Mato Škrabalo razriješen je, a Sebastian Rogač imenovan novim članom Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, kao predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
 
Članom Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita imenovan je Dražen Karakašić.
 
Tajana Huzak i Mladen Pavić razriješeni su pomoćnici ministrice regionalnoga razvoja i fondova EU, te je mr. sc. Iva Novak imenovana ravnateljicom Uprave za strateško planiranje i koordinacije fondova EU, a Dominik Paparić ravnateljem Uprave za otoke.
 
Skupštini društva HŽ infrastruktura d.o.o. Vlada je predložila imenovanje Ivana Kršića predsjednikom Uprave te Darka Barišića, Subhija Tawfiqa, Marijana Ćužića i Damira Lončarića članovima Uprave.
 
Osim toga, Skupštini društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. predloženo je imenovanje mr. sc. Željka Ukića predsjednikom Uprave te Damira Rubčića i Maria Zubaka članovima Uprave društva.
 
Također, Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. predloženo je imenovanje Josipa Škorića predsjednikom Uprave te Alena Leverića i Željanu Šikić članovima Uprave HC d.o.o.

Pisane vijesti