Priopćenje sa zatvorenoga dijela 121. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 121. sjednice Vlada je utvrdila stajalište za sastanak Vijeća za opće poslove, u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 2. lipnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
           
Usvojeno je Pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Svibanj/121%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2024%2005%202022.xlsx
 
Podzakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Svibanj/121%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2024%2005%202022.xlsx
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Rijeka d.o.o. imenovanje Tomislava Palalića za člana Uprave – direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave - direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
Razriješeni su dosadašnji zamjenici članova Savjeta za razvoj civilnoga društva – Mirela Buterin i Marin Šarlija, a novima zamjenicama članova Savjeta, kao predstavnice Ministarstva hrvatskih branitelja i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, imenovane su Lina Lena Soukup i Jelena Jureta Pokrovac.
 
Dr. sc. Davoru Filipoviću dano je odobrenje za obavljanje edukacijske djelatnosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Marko Markić,  s danom 31. svibnja 2022.

Pisane vijesti