Priopćenje sa zatvorenoga dijela 122. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 122. sjednice Vlada je utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa i telekomunikacija (TTE Transport, Telecom), 2. i 3. lipnja 2022. te Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 3. lipnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je Odluka o implementaciji Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u Republici Hrvatskoj. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na Obrazložena mišljenja Europske komisije: broj 2020/0188, u vezi s energetskom učinkovitosti te broj 2021/0430, u vezi s informacijama javnog sektora. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada je Upravnom sudu uputila odgovore na Prijedlog za povrat u prijašnje stanje, protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske te u Upravnom sporu protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništavanja Rješenja.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Tomislav Petrinec imenovan je ravnateljem Uprave za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture i medija, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Zbog isteka mandata s danom 30. svibnja 2022. razriješena je glavna tajnica Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Brankica Alujević Grgas. Novom glavnom tajnicom imenovana je Marijana Bunčić, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Dražen Opalić, Stipe Mamić i Marija Pećanac imenovani su predstavnicima, a Olga Plazibat Novosel, Tanja Malinac i Matija Kikelj zamjenicima predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje odredaba i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
 
Olga Plazibat Novosel, Antea Šojat i Vesna Pardon imenovane su članicama, a Sanda Pipunić, Ivan Kardum i Srđan Rašpica zamjenicima članica u Zajedničkoj komisiji za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kao predstavnici Vlade Republike Hrvatske.
 
Zbog isteka mandata i kadrovskih promjena u Ministarstvu hrvatskih branitelja i Ministarstvu obrane razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" – Vladimir Bergman, Anto Zelić, dr.sc. Ivica Poljičak, Vesna Rajković, dr.sc. Ante Nazor, Željko Cirba, Miroslav Vacek, Dubravko Halovanić i Josip Bebek. Novim članovima Upravnoga vijeća, kao predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva obrane, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma i sporta, Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Vukovarsko-srijemske županije te udruga proisteklih iz Domovinskog rata imenovani su – dr.sc. Špiro Janović, Branko Hrg, dr.sc. Ivica Poljičak, Vesna Rajković, dr.sc. Ante Nazor, Željko Cirba, Miroslav Vacek, Dubravko Halovanić i Josip Bebek.
 
Razriješeni su zamjenik predsjednika Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj Stjepan Sučić te članovi Vijeća Mirela Buterin i Anto Zelić. Novim zamjenikom predsjednika Vijeća imenovan je dr.sc. Špiro Janović, a novim članovima Ivica Akmadža i Ivan Jušić, kao predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane.

Pisane vijesti