Priopćenje sa zatvorenoga dijela 129. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 129. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke vijeća ministara i to: Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA) koje se održava 6. i 7. prosinca 2018. godine; Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), 6. i 7. prosinca 2018.; Vijeća za vanjske poslove (FAC), 10. prosinca 2018. i  Vijeće za opće poslove (GAC), koje će se održati 11. prosinca 2018. godine.
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojeno je usmeno izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018., za mjesec studeni 2018.
 
Vlada je također usvojila preglede zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Unije. Materijal za ovu točku možete pregledati na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi - http://bit.ly/2Udkdnv
 
Podzakonski akti - http://bit.ly/2KVeo9X
 

Pisane vijesti | Priopćenja