Priopćenje sa zatvorenoga dijela 140. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 140. sjednice, Vlada je usvojila  izvješća o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.

Donesene su i neke kadrovske odluke:
 
Kristina Posavec imenovana je zamjenicom državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, s danom 1. ožujka 2019. godine.
 
Zbog isteka mandata, razriješen je dio članova Upravnoga vijeća Središnjeg registra osiguranika. Razriješene su Ana Kranjac Jularić i Milica Jovanović.
 
Vlada je imenovala Igora Radića i Damira Lazora  predstavnicima Republike Hrvatske u Upravnom odboru Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom, za mandatno razdoblje  od 1. listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. Zamjenicom i zamjenikom predstavnika u isti Upravni odbor, za isto mandatno razdoblje,  imenovani su Lovorka Podolar i Tibor Jurković.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članica i zamjenica članice Savjeta za mlade: Ana Frangeš, Klaudija Brkić i Ivana Kodrić. Dijelom novih članica, kao predstavnice Ministarstva pravosuđa i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, imenovane su Ivana Kodrić i Danijela Gaube, dok je zamjenicom  članice imenovana Sandra Hirc.
 
Vlada je razriješila dosadašnjeg ravnatelja Ureda Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje – tajnika i  ravnatelja Ureda Koordinacije za upravljanje državnom imovinom – tajnika Dalibora Šempera.  Novom ravnateljicom Ureda Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje – tajnicom te  ravnateljicom Ureda Koordinacije za upravljanje državnom imovinom – tajnicom, Vlada je imenovala Ninu Ban Glasnović.

Pisane vijesti