Priopćenje sa zatvorenoga dijela 149. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 149. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 20. rujna 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije, broj 2022/0306, u vezi sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesena je Odluka o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu i brodica za spašavanje s autoprikolicom iz strateških robnih zaliha. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je donijela Prijedlog odluke o zatvaranju Konzulata te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata. Točke su označena stupnjem tajnosti "tajnosti" te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Rujan/149%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2013%2009%202022%20(1).xlsx
 
Podzakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Rujan/149%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2013%2009%202022.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku Vedranu Kranjčeviću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika u Ministarstvu zdravstva, do provedbe javnog natječaja za glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Draženu Antoloviću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, s danom 1. listopada 2022., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 30. rujna 2022.
 
Mirela Kovač Jagar imenovana je članicom Revizijskog odbora Financijske agencije kao predstavnica Ministarstva financija.
 
Imenovan je dio članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad, od kojih se pet članova imenuje na prijedlog ministra, a dva člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova reprezentativnih sindikata i iz redova poslodavaca – Josip Majher, Tomislav Milunović, Marija Barilić, Josipa Crnoja Bartolić, Anica Ježić, Stjepan Topolnjak i Marijana Filipić.
 
Privremena ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad Zorana Staničić Jereb razriješena je na osobni zahtjev, a novom je privremenom ravnateljicom imenovana Tatjana Štritof, do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. izbor dr.sc. Lukše Lulića, dr.sc. Gorana Granića i mr.sc. Jelene Zrinski Berger za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Pisane vijesti