Priopćenje sa zatvorenoga dijela 153. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 153. sjednice, Vlada je donijela odluku o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera. Odluka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" pa je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesena je i odluka o povratu i ustupanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi - http://bit.ly/2IEtQrQ
 
Podzakonski prijedlozi - http://bit.ly/2Iqq1r2   
 
Donesene su i neke kadrovske odluke:
 
Mr. sc. Tatjana Karačić, dr. med. vet., imenovana je pomoćnicom ministra poljoprivrede.
 
Vijeću Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana je suglasnost za imenovanje Marina Puha direktorom Agencije, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Nadzornom odboru društva Croatia Airlines d.d., Vlada je predložila imenovanje Jasmina Bajića za člana Uprave – direktora društva, do imenovanja kandidata za člana Uprave društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu mandat istječe 4. svibnja 2019. godine.
           
Razriješen je dosadašnji član Upravnog odbora Međunarodne ustanove – Fundacije za razminiranje i pomoć žrtvama mina Zdravko Modrušan. Članom Upravnog odbora ITF Međunarodne zaklade za unaprjeđenje ljudske sigurnosti, kao predstavnika Republike Hrvatske, Vlada je imenovala dr. sc. Damira Truta.
 
Državnoj službenici Silviji Profeta Fabijančić, sadašnjoj predstojnici Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, kojoj mandat od četiri godine istječe dana 23. travnja 2019. godine, Vlada je dala ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnice Ureda državne uprave u toj županiji, do provedbe javnog natječaja za imenovanje predstojnika Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, s danom 24. travnja 2019. godine, a najduže do šest mjeseci.
 
Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila dosadašnjeg predsjednika, potpredsjednike i dio članova Savjeta za nacionalne manjine. Razriješeni su: Aleksandar Tolnauer, Veselko Ćakić, mr. sc. Renata Trischler, potpredsjednica i članica (njemačka nacionalna manjina), te članovi Darko Šonc (slovenska nacionalna manjina) Marija Semenjuk Simeunović (ukrajinska nacionalna manjina), Angel Mitrevski (makedonska nacionalna manjina), Zvonko Kostelnik (rusinska nacionalna manjina), Branka Baksa (slovačka nacionalna manjina), Aleksandar Tolnauer (židovska nacionalna manjina), Veselko Ćakić (srpska nacionalna manjina) Bermin Meškić, (bošnjačka nacionalna manjina), dr. sc. Nives Rittig-Beljak (austrijska nacionalna manjina) i Danilo Ivezić (crnogorska nacionalna manjina).
 
Vlada je imenovala šest članova Savjeta za nacionalne manjine iz reda osoba koje predlažu vijeća nacionalnih manjina i pet članova Savjeta iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih, vjerskih pripadnika nacionalnih manjina koje su predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina. Imenovane članice i članovi su: Vladimir Ham (njemačka nacionalna manjina), Darko Šonc (slovenska nacionalna  manjina), Marija Semenjuk Simeunović (ukrajinska nacionalna manjina), Zorica Velinovska (makedonska nacionalna manjina), Zvonko Kostelnik (rusinska nacionalna manjina), Branka Baksa (slovačka nacionalna manina) Aleksandar Tolnauer (židovska nacionalna manjina), Mirjana Galo (srpska nacionalna manjina), Ishak Hodžić (bošnjačka nacionalna manjina), dr. sc. Nives Rittig-Beljak (austrijska nacionalna manjina) i Danilo Ivezić (crnogorska nacionalna manjina).
 
Iz reda predloženih članova i članica, temeljem provedenog postupka po Pozivu, Vlada je predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine imenovala Aleksandra Tolnauera, potpredsjednicom Mirjanu Galo i potpredsjednikom Vladimira Hama.
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja