Priopćenje sa zatvorenoga dijela 169. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 169. sjednice Vlade  utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 24. studenoga 2022., Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 25. studenoga 2022., Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 28. studenoga 2022. te Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 28. i 29. studenoga 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na Obrazloženja mišljenja Europske komisije, broj 2021/0431, u vezi s kaznenim djelima, broj 2022/0222, u vezi s upućivanjem vozača u sektoru cestovnog prometa, broj 2022/0223, u vezi s priznavanjem svjedodžbi trećih zemalja te broj 2022/0086, u vezi s plastičnim proizvodima. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesena je odluka o davanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je donijela odluku o davanju preporuke za sklapanje sudske nagodbe.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnoj službenici Ireni Tušek dano je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenice glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo do provedbe javnog natječaja za imenovanja zamjenika glavne ravnateljice, a najduže do šest mjeseci.
Milan Vuković imenovan je predsjednikom Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa, a razriješeni su dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Borna Abramović i članica dr. sc. Danijela Barić.
 
Lidija Bralić, na osobni je zahtjev razriješena s mjesta predsjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik te imenovana članicom istog Upravnog vijeća. Predsjednikom Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik imenovan je Zvonimir Štrkalj koji je, radi odlaska na novu dužnost, razriješen s mjesta člana navedenog Upravnog vijeća.
 
Na osobni je zahtjev razriješena zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Josipa Herceg Zeba.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom te imenovan dio novih. Umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednice koji je preminuo, zamjenicom predsjednice imenovana je Marica Mirić, koja je, uz mr. sc. Mirjanu Jakovčev razriješena s mjesta člana Povjerenstva.
Kao predstavnici Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama i Saveza društava distrofičara Hrvatske novim članovima navedenog Povjerenstva imenovani su Ozren Catela i Gordana Jurčević.
 
Skupštini društva Agencija Alan d.o.o. predloženo je imenovanje Ivice Nekića za predsjednika Uprave te Milana Kneževića za člana Uprave navedenog društva do imenovanja Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od tri mjeseca.
 
Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. predložen je izbor članova Nadzornog odbora društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora spomenute Agencije, na razdoblje od najdulje šest mjeseci. Predloženi su Sandra Šimić Petrinjak, Ante Gudelj, Zdravko Janić i Miljenko Radnić. 
 
Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. predlaže se imenovanje Saše Bilića predsjednikom Uprave Agencije do provedbe natječaja za imenovanje predsjednika Uprave Agencije, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
I na kraju, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Ivan Samac imenovan je zamjenikom glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.

Pisane vijesti | Priopćenja