Priopćenje sa zatvorenoga dijela 171. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 171. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET - Internal Market and Industry), 1. prosinca 2022.,Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 2. prosinca 2022., Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Transport, Telecom), u formatu ministara prometa i telekomunikacija, 5. i 6. prosinca 2022. te Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. prosinca 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeno je i pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije, sklopljenih na temelju članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu ("Narodne novine", broj 62/22.) za listopad 2022.                               
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Luka Čirko imenovan je ravnateljem Uprave za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Marija Knežević Kajari imenovana je glavnom tajnicom Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, temeljem provedenog postupka po javnom raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Ivan Gojević imenovan je povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Gradina, jer je Općinsko vijeće raspušteno.
 
Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski promet Ivona Anić Miklec, a novom predsjednicom Upravnog vijeća imenovana je Marijana Iviček, kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove pomorstva.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. izbor mr.sc. Jasne Divić za članicu Nadzornog odbora toga društva, temeljem provedenog postupka za izbor člana Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine.

Pisane vijesti