Priopćenje sa zatvorenoga dijela 173. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 173. sjednice, Vlada je donijela odluku o potpisivanju ugovora o pružanju savjetodavnih usluga vezano uz odabir investicijskog savjetnika u transakciji moguće kupnje dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA – Industrija nafte d.d., Zagreb i moguće naknadne prodaje kupljenih dionica strateškom partneru. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesen je zaključak u vezi sa zaduženjima tijela državne uprave. Ova je točka označena stupnjem tajnosti "ograničeno" pa je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
Utvrđeni su odgovori na Pisma službene obavijesti Europske komisije i to broj 2018/2407, u vezi s Jedinstvenom kontaktnom točkom te broj 2019/2084, u vezi sa recikliranjem brodova. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada se Ustavnome sudu očitovala o zahtjevima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 5. stavka 2. Zakona o strancima (Narodne novine br 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) i članka 41. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine br 85/08 i 86/12). Cjelovito očitovanje bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Vlada je informirana o izvršenju akata donesenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske, održanim izvan sjedišta.
 
Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu. Radi se o redovitom izvjetšavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.  Cjelovit materijal ove točke možete pregledati na sljedećim poveznicama:
 
Pregled zakonskih prijedloga - http://bit.ly/2ZpvItU
 
Pregled podzakonskih prijedloga – http://bit.ly/2Zz7eOU
 
Donesene su i neke kadrovske odluke:
Pomoćnik ministrice poljoprivrede Krešimir Ivančić razriješen je na osobni zahtjev.
 
Državnom službeniku Sandru Mustafagiću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu do provedbe postupka imenovanja zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, temeljem natječaja, a najduže do šest mjeseci.
 
Nadzornom odboru društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predlaže se imenovanje Borisa Abramovića direktorom društva, do imenovanja direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže tri mjeseca, jer mu istječe mandat 16. kolovoza 2019. godine.
 
Nadalje, iz reda uglednih stručnjaka u područjima kulture, znanosti i prosvjete, te organizacija civilnog društva, imenovani su predsjednik i članovi Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu. Akademik Zvonko Kusić imenovan je predsjednikom, a članovima dr. sc. Josip Belamarić, prof. dr. sc. Dijana Vican, dr. sc. Tvrtko Zebec, doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar, dr. sc. Jaka Primorac, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prof. dr. sc. Željko Tanjić, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Lidija Petrić, prof. dr. sc. Feđa Vukić, mr. sc. Zdravka Bušić, dr. sc. Danko Biondić, prof. dr. sc. Bojan Baletić, akademik Frano Parać i akademik Mladen Obad Šćitaroci.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke d.d. imenovanje mr. sc. Marka Badurine predsjednikom Uprave, a Anto Mihaljević i Ivan Soldo članovima, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Na osobni zahtjev, s danom 31. srpnja 2019. godine, razriješen je glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Domagoj Sivrić te je Ivici Akmadži dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika do provedbe postupka imenovanja glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja, temeljem natječaja, a najduže do šest mjeseci.

Pisane vijesti