Priopćenje sa zatvorenoga dijela 174. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 174. sjednice Vlade verificirana su stajališta za sastanak Vijeća ministara, i to za Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 8. prosinca 2022. Također, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 9. prosinca 2022., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. i 12. prosinca 2022., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 12. prosinca 2022., te Vijeće za opće poslove (GAC), 13. prosinca 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Prosinac/174%20sjednica%20Vrh/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2006%2012%202022%20(2).xlsx
 
Podzakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Prosinac/174%20sjednica%20Vrh/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2006%2012%202022%20(2).xlsx

Pisane vijesti