Priopćenje sa zatvorenoga dijela 174. sjednice Vlade

Vlada je na zatvorenome dijelu današnje, 174. sjednice Vlade, dala suglasnost za sklapanje ugovora. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
Usvojeno nekoliko izvješća: Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za srpanj 2019.,  izvješće o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.
 
Donesene su i neke kadrovske odluke:
 
Zbog odlaska na novu dužnost, s danom 31. kolovoza 2019., razriješen je pomoćnik ministra obrane Zoran Piličić.
 
Sukladno odredbama novog Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 66/19) s danom 18. kolovoza 2019. godine razriješeni su ravnatelji državnih upravnih organizacija koji su istodobno imenovani glavnim ravnateljima državnih upravnih organizacija.
U Državnoj geodetskoj upravi razriješen je dužnosti ravnatelja i istodobno imenovan glavnim ravnateljem dr. sc. Damir Šantek; u Državnom hidrometeorološkom zavodu dr. sc. Branka Ivančan-Picek; u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo mr. sc. Ljiljana Kuterovac; u Državnom zavodu za mjeriteljstvo Brankica Novosel, a u Državnom zavodu za statistiku Lidija Brković.
 
Vlada je, s danom 18. kolovoza 2019. godine, Ivu Bulaju imenovala zamjenikom ravnatelja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, Šimu Šiljega pomoćnikom ravnatelja za mirovinsko osiguranje te Luku Ljubičića pomoćnikom ravnatelja za informatiku, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine  br. 66/19).
 
Vlada je također, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Narodne novine br. 66/19) s danom 18. kolovoza 2019. godine, zamjenicom ravnatelja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, imenovala Marinu Nekić, pomoćnicom ravnatelja za tržište rada i politike zapošljavanja Ružu Hrga, a Jasminku Vukušić pomoćnicom ravnatelja za pravne poslove.
 
Zbog isteka mandata, s danom 31. kolovoza 2019.  razriješena je dosadašnja glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr. sc. Tatijana  Petrić. Istodobno, dr. sc. Tatijana Petrić imenovana je, s danom 1. rujna 2019. godine  vršiteljicom dužnosti glavnoga ravnatelja, do imenovanja glavnoga ravnatelja na temelju provedenoga javnog natječaja, a najduže do godinu dana.
 
Državnog službenika Šimu Jerčića Vlada je, s danom 27. kolovoza ponovno ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 27. kolovoza 2019. godine.
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja