Priopćenje sa zatvorenoga dijela 179. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 179. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara prometa (TTE), koji će se održati 20. rujna te Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE-Energy), koji će se održati 24. rujna 2019. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su odgovori na Pisma službene obavijesti Europske komisije i to na broj 2019/0202, u vezi s poreznim sporovima, broj 2019/0203, u vezi s kaznenim postupcima, broj 2019/0204, u vezi s pravnom pomoći, broj 2018/2216, u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama, broj 2019/2113, u vezi s kvalitetom zraka i broj 2019/2162, u vezi s osiguranjem i reosiguranjem. Utvrđen je i odgovor Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj povrede 2018/2264, u vezi s uporabom frekvencijskog pojasa te na Zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-307/19. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada je dala odgovor na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu u upravnome sporu radi šutnje uprave.
 
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Dariju Magdiću povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika te je istovremeno imenovan zamjenikom državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Isto tako, Kristini Dujaković, ovlaštenoj za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ovlaštenje je povučeno te je imenovana glavnom tajnicom Ureda, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Pisane vijesti