Priopćenje sa zatvorenoga dijela 183. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 183. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) koje se održava 10. listopada, Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) 14. i 15. listopada, Vijeća za vanjske poslove (FAC) 14. listopada, Vijeća za opće poslove (GAC) 15. listopada i Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC, Art. 50), koje će se održati 15. listopada 2019. godine.
 
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada se pisano očitovala na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-505/19. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak rješenja je označen stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
Vlada je dala odgovor na žalbu u upravnom sporu protiv Rješenja Vlade Republike Hrvatske
 
Utvrđen je prijedlog odluke o osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom.  Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, nismo u mogućnosti objaviti u cijelosti.
 
 
Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republike Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu.  Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.
Cjelovit materijal ove točke možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
 
Prijedlozi zakona - http://bit.ly/2IxCKqc
Podzakonski akti - http://bit.ly/33qo2JR
 
Vlada je donijela i nekoliko kadrovskih odluka:
 
S danom 14. studenoga, na osobni zahtjev, razrješuje se  pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetnišva i obrta Ivana Soić.
 
Vlada je izmijenila Odluku o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj tako da je novim zamjenikom predsjednika Vijeća imenovala mr. sc. Marka Pavića, mr. sc. Mariju Vučković novom članicom, a Zdravka Tušeka zamjenikom članice. Ostalim članicama i članovima istoga Vijeća imenovani su dr. sc. Zdravko Marić, izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, Ivan Malenica i Josip Aladrović.
 
Darko Horvat imenovan je novim supredsjedateljem Zajedničkoga gospodarskog odbora Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske.
 
Vlada je Darka Horvata imenovala i  novim supredsjedateljem Zajedničkoga povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine.

Pisane vijesti