Priopćenje sa zatvorenoga dijela 195. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 195. sjednice Vlade utvrđena su stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 20. veljače 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je Odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Nadalje, Vlada je donijela odluku o implementaciji Mjera odgovora na krize Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora u Republici Hrvatskoj. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesena je Odluka o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Velja%C4%8Da/195%20sjednica%20Vlade%20Republike%20Hrvatske/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2014%2002%202023%20(2).xlsx
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Velja%C4%8Da/195%20sjednica%20Vlade%20Republike%20Hrvatske/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2014%2002%202023.xlsx
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Dijana Mandić imenovana je ravnateljicom Uprave za visoko obrazovanje na vrijeme od četiri godine temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Državnom službeniku Zvonimiru Peniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Ministarstvu pravosuđa i uprave, s danom 1. ožujka 2023., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer mu ističe mandat 28. veljače 2023.
 
 
Članici Odbora za državnu službu Stanki Vučica ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika Odbora za državnu službu s danom 11. ožujka 2023., do imenovanja predsjednika Odbora za državnu službu, a najduže do šest mjeseci jer joj ističe ovlaštenje 10. ožujka 2023.
 
Na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Josipa Crnoja Bartolić, a Neda Zrinušić imenovana je novom članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad koja se imenuje na prijedlog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Josip Borić razriješen je, a mr. sc. Miro Totgergeli imenovan novim članom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao predstavnik Hrvatskoga sabora.
 
Imenovan su povjerenik i povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskih i općinskih vijeća.
 
Tako je dr. sc. Pavle Jakovac imenovan  povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Čabra, Lovorka Horvat povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina.
 
Kata Kovačević novoimenovana je povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Čeminac, Nives Perin imenovana je povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kali, a Slava Jerić povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kukljica.
 

Pisane vijesti