Priopćenje sa zatvorenoga dijela 198. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 198. sjednice Vlade verificirana su stajališta za sastanak Vijeća ministara, i to za Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 2. ožujka 2023. te Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, u formatu ministara obrazovanja (EYCS – Education), 7. ožujka 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske uputila odgovore u Upravnom sporu protiv tuženice Vlade Republike Hrvatske, radi poništavanja Rješenja.
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije, sklopljenih na temelju članka 23. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Velja%C4%8Da/198%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2028%2002%202023%20(2).xlsx
 
Podzakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Velja%C4%8Da/198%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2028%2002%202023%20(1).xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Vedran Kranjčević imenovan je glavnim tajnikom Ministarstva zdravstva, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na vrijeme od četiri godine.
 
Državnom službeniku Nemanji Reliću ponovo je dano ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, s danom 9. ožujka 2023., do provedbe javnog natječaja za predstojnika Ureda, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnoj službenici Željki Gudelj-Velaga ponovo je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u Ministarstvu poljoprivrede, s danom 3. ožujka 2023., do imenovanja ravnatelja Uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Mladenu Fruku ponovo je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, s danom 2. ožujka 2023., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Dr. sc. Davor Filipović imenovan je predsjednikom, Ivica Arar zamjenikom predsjednika, Ivo Milatić, Jurica Lovrinčević, dr.sc. Kristina Čelić, mr.sc. Željko Vrban, Vlado Vlašić, Goran Popović, Frane Barbarić, mr.sc. Marin Zovko, Boris Abramović, Hrvoje Krhen, Damir Pećušak, mr.sc. Dubravka Vlašić Pleše članovima, a Boris Makšijan, dr.sc. Nikola Vištica, Ivana Marković, Laslo Farkaš Višontai, mr.sc. Dario Čiček, mr.sc. Petar Sprčić, dr.sc. Hrvoje Šimović, Nenad Kukulj, Ivan Fugaš, Marija Glavašić i Ivana Penić zamjenicima članova Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.
 
Igor Rukljač imenovan je predsjednikom, a Antonija Mirosavljević, Suzana Hitrec, Vjera Brković, dr.sc. Bruno Ćurko i Katarina Tolja članovima Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu.
 
U Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Vinkovci na osobni je zahtjev razriješen član Gordan Žanić, a novom članicom imenovana je Snježana Krpeta.
 
U Upravnom vijeću Opće županijske bolnice Požega razriješen je član dr.sc. Mate Car, a novom članicom imenovana je Maja Gusić Božikov.
 
U Upravnom vijeću Opće bolnice Pula razriješena je članica Veronika Laušin, a novom članicom imenovana je Sanela Bosanac.
 
U Upravnom vijeću Thalassotherapia Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija, razriješen je član Saša Miroslavić, a novim članom imenovan je Danijel Čajkovac.
 
U Upravnom vijeću Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik razriješen je član Domagoj Trupeljak, a novim članom imenovan je Bojan Vidović.
 
U Upravnom vijeću Opće bolnice Karlovac na osobni je zahtjev razriješen član Velibor Drakulić, a novom članicom imenovana je Višnja Gašpar.
 
U Upravnom vijeću Županijske bolnice Čakovec razriješen je član Saša Miroslavić, a novim je članom imenovan Nikola Hren.
 
U Upravnom vijeću Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru na osobni je zahtjev razriješena članica Grozdana Perić, a novom članicom imenovana je Sonja Bobovec-Barišić.
 
U Upravnom vijeću Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa razriješena je članica dr.sc. Ana Stavljenić–Rukavina, a novom članicom imenovana je Sanja Rendić-Miočević.
 
U Upravnom vijeću Kliničkog bolničkog centra Osijek zbog isteka mandata razriješen je član Dubravko Kučinac, te je ponovo imenovan članom Upravnog vijeća.
 
U Upravnom vijeću Kliničkog bolničkog centra Split razriješen je predsjednik dr.sc. Jugoslav Bagatin, a novim predsjednikom imenovan je dr.sc. Mate Petričević.
 

Pisane vijesti | Priopćenja