Priopćenje sa zatvorenoga dijela 199. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 199. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 9. i 10. ožujka 2023., Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 13. ožujka 2023.,  Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 14. ožujka 2023. te Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 14. ožujka 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.      
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Dražen Opalić imenovan je ravnateljem Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na vrijeme od četiri godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju. Istovremeno je razriješen dužnosti pomoćnika ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
 
Marijan Krpan imenovan je predsjednikom Uprave Agencije za ugljikovodike temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, na vrijeme od četiri godine.
 
Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predlaže se imenovanje dr.sc. Mirjane Čižmešije, dr.sc. Davora Labaša, Ivane Šuman i Darija Matanovića za članove Nadzornog odbora toga društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Dosadašnje članice Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom dr.sc. Tamara Horvat Klemen i Jadranka Krstić razriješene su, a novim članicama imenovane su Lidija Suman i Dijana Vincek, kao predstavnice Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.
 
Na osobni zahtjev, radi odlaska na novu dužnost, razriješen je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave mr.sc. Josip Salapić. Državnom tajnicom u Ministarstvu pravosuđa i uprave imenovana je Vedrana Šimundža Nikolić, koja je istovremeno, radi odlaska na novu dužnost, razriješena dužnosti pomoćnice ministra pravosuđa i uprave.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže dr.sc. Maja Munivrana za kandidatkinju Republike Hrvatske za članicu Skupine stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO), temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu.
 
 
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja