Priopćenje sa zatvorenoga dijela 2. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, druge sjednice, Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Donesene su sljedeće kadrovske odluke:
 
Vlada je imenovala mr. sc. Josipa Salapića državnim tajnikom u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
 
Povučeno je ovlaštenje državnom službeniku Zlatku Ilaku za obavljanje poslova  glavnog tajnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
 
Ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika toga Ministarstva dano je državnoj službenici Vedrani Stecca, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci.
 
Ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata u istom Ministarstvu, Vlada je dala državnoj službenici Sanji Slunjski, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnoj službenici Jasminki Hlupić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu u Ministarstvu zdravstva, s danom 13. kolovoza 2020., jer joj istječe dosadašnje ovlaštenje, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Vlada je državnoj službenici  Petri Anđelović dala ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva turizma i sporta, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci.
                                                                                              
Državnoj službenici  Ivani Šuman dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju,  a najduže na razdoblje od šest mjeseci.
 
Ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, Vlada je dala državnoj službenici Sanji Palčić.
 
Državnog službenika Damira Kaufmana Vlada je ovlastila za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med. Novim je predsjednikom Upravnoga vijeća Klinike imenovan prof. dr. sc. Ante Ćorušić, dr. med.
 
Razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med. Novom članicom Upravnoga vijeća bolnice, imenovana je Jasminka Hlupić, dr. med.
                                                                                    
Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik, d.o.o., Vlada je predložila imenovanje Frane Luetića direktorom toga Društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu mandat istječe 4. kolovoza 2020. godine.
 
Vlada je razriješila dosadašnjeg predstojnika Ureda predsjednika Vlade mr. sc. Zvonimira Frku-Petešića, zamjenicu predstojnika Ureda predsjednika Vlade Tenu Mišetić i glasnogovornika Ureda predsjednika Vlade Marka Milića te ih ponovno imenovala na spomenute dužnosti.
                                                                       

Pisane vijesti