Priopćenje sa zatvorenoga dijela 203. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 203. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 28. ožujka 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske  na pisma službene obavijesti i Obrazloženo mišljenje Europske komisije: broj 2023/0019, u vezi sa zaštitom potrošača, broj 2023/0020, u vezi s oporezivanjem, broj 2022/2164, u vezi s energetskom unijom, broj 2019/2233, u vezi s dječjom pornografijom te broj 2020/2204, u vezi s prirodnim staništima. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade upoznati su s Informacijom Ministarstva obrane. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Olga Plazibat Novosel imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva pravosuđa i uprave, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na vrijeme od četiri godine.
 
Državnom službeniku Mladenu Bručiću-Maticu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i uprave, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Dr. sc. Marko Primorac imenovan je guvernerom, a Stipe Župan zamjenikom guvernera Republike Hrvatske u Odboru guvernera Europskog stabilizacijskog mehanizma, sukladno Ugovoru o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/23.).
 
Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji članovi Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija dr.sc. Mario Šiljeg, mr.sc. Mirta Mandić, Brankica Mimica, dr.sc. Leandra Vranješ Markić i Dina Šilović. Novim članovima imenovani su dr.sc. Mario Šiljeg, mr.sc Mirta Mandić, Daniela Šegvić, dr.sc. Igor Jerković i Dina Šilović.
 
Zbog isteka mandata razriješen je član Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" Orsat Franković te je ponovno imenovan, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu.
 
Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, kojom se razrješuju dosadašnji članovi zbog isteka mandata te imenuju novi. Tako su razriješeni Dražen Opalić, Jere Gašperov, dr.sc. Marija Bubaš, Nenad Seifert, Boris Antunović, Ljubomir Pintarić i Cvetan Kovač. Novim članovima imenovani su Dražen Opalić, Marina Borić, dr.sc. Marija Bubaš, Nenad Seifert, Boris Antunović, Ljubomir Pintarić i Cvetan Kovač, kao predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva zdravstva te poslodavaca i radnika.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Vijeća nacionalne infrastrukture prostornih podataka dr.sc. Damir Šantek, a novim predsjednikom koji je predstavnik Nacionalne kontaktne točke po položaju imenuje se Antonio Šustić.
 
Razriješena je dosadašnja privremena rektorica Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" dr.sc. Ivana Čuković-Bagić, a novim privremenim rektorom imenovan je dr.sc. Ivica Lučić.
 
Na osobni zahtjev, s danom 31. ožujka 2023., razriješen je državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
 
Donesen je Zaključak kojim se Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. predlaže imenovanje dr.sc. Hrvoja Šimovića, Miroslava Skalickog i mr.sc. Marina Zovka za članove Uprave toga društva, do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, jer im mandat ističe 28. ožujka 2023.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – Tomo Medved, Darko Nekić, Josip Đakić, Boris Marciuš, Sanja Bošnjak, Siniša Šukunda, Ante Martinac, Tomislav Družak i Marija Skender. Novim predsjednikom po položaju je imenovan Tomo Medved, zamjenikom predsjednika Darko Nekić, a članovima Josip Đakić, Boris Marciuš, Tomislav Jukić, Perica Prpić, Anto Šoljić, Ante Martinac i Marija Skender, kao predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Hrvatskog sabora, Ministarstva financija, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
 

Pisane vijesti