Priopćenje sa zatvorenoga dijela 205. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 205. sjednice Vlade donesena je Odluka o darovanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenog Konzularnog ureda. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:  https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/O%C5%BEujak/205%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2028%2003%202023.xlsx
 
Podzakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/O%C5%BEujak/205%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2028%2003_2023.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku Hrvoju Ćosiću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnoj službenici Ireni Alajbeg dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 3. travnja 2023., a najduže do šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Robertu Blažinoviću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 2. travnja, a najduže do šest mjeseci.
 
Na osobni zahtjev razriješena je ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nina Čulina, s danom 31. ožujka 2023. Istovremeno je državnoj službenici Branki Augustinović dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja te Uprave, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 1. travnja, a najduže do šest mjeseci.
 
Zbog isteka mandata razriješen je dio članova Odbora za državnu službu – Ivana Najman, Ivona Kovačić, Nadja Rabar, Goran Orešković i Maja Pleskalt.
 
Razriješeni su dosadašnji članovi i zamjenici članova Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – dr.sc. Marko Sinobad, Kristina Zloušić-Idjaković, Tamara Ganoci Frisch, dr.sc. Mirela Hrovatin, Hrvoje Pavičić, Amelio Vekić, Marija Tusun, Tatjana Horvatić, mr.sc. Zoran Čiča te Vesna Soldo. Novim članovima Povjerenstva imenovani su dr.sc. Marko Sinobad, dr.sc. Mirela Hrovatin, Hrvoje Pavičić, Milan Pezelj te dr.sc. Ivana Peškan, a zamjenicima članova Amelio Vekić, Krešimir Mijakovac, Vesna Soldo, Marija Tusun i Toni Ivetić.
 
Marija Pišonić imenovana je ravnateljicom Ureda Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava Vlade Republike Hrvatske.  
 

Pisane vijesti