Priopćenje sa zatvorenoga dijela 215. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 215. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 15. i 16. svibnja 2023 te Vijeće za ekonomske i financijske poslove  (ECOFIN), 16. svibnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.
 
Usvojen je Zaključak u vezi s prihvaćanjem Godišnjeg izvješća strateške razine o implementaciji NATO Zavjeta za obrambena izdvajanja (Defence Investment Pledge – DIP) Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Svibanj/215%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2009%2005%202023.xlsx
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Svibanj/215%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2009%2005_2023.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Dragan Jelić imenovan je ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Sanja Smoljak Katić. Novom članicom Upravnog vijeća koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca imenovana je Vedrana Gado.

Pisane vijesti