Priopćenje sa zatvorenoga dijela 220. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 220. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za opće poslove (GAC), 30. svibnja 2023. i Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 30. svibnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđen je i odgovor Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:     broj 2023/0071, u vezi s društvima kapitala te broj 2023/0072, u vezi s vodom za ljudsku potrošnju. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2023. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Svibanj/220%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2023%2005%202023.xlsx
 
Podzakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Svibanj/220%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2023%2005%202023.xlsx
 
 Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. predlaže imenovanje Saše Bilića za predsjednika Uprave Agencije, do provedbe natječaja za imenovanje predsjednika Uprave, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija o imenovanju Željke Škaričić vršiteljicom dužnosti ravnatelja tog Centra do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog natječaja.
 
Radi isteka mandata s danom 30. svibnja 2023. razriješen je član Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Dražen Opalić, te je ponovno imenovan članom Upravnog odbora koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za rad, s danom 31. svibnja 2023.
 
Razriješene su dosadašnje članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme Nina Čulina i Melanija Grubić Sutara. Novim članovima, koji se imenuju na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo te na prijedlog Radničkog vijeća Zavoda, imenovani su Antonio Pavlečić i Franjo Petkoviček.  
 
Razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije Nina Čulina, a novom članicom Upravnog vijeća imenovana je dr.sc. Sanja Franc.
 
Donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. predlaže imenovanje Damira Mikuljana, dr.sc. Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Istovremeno se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju dr.sc. Andrija Vidović, dr.sc. Ernest Bazijanac, dr.sc. Darko Virovac, Jozo Slejko i Miroslav Kovač imenovani su članovima Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.
 
Istovremeno je dr.sc. Andrija Vidović imenovan predsjednikom, a dr.sc. Ernest Bazijanac zamjenikom predsjednika Vijeća, iz redova imenovanih članova Vijeća.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Plovput d.o.o. imenovanje Nenada Bugarina i Predraga Zekića za članove Nadzornog odbora toga društva, temeljem provedenog postupka za imenovanje članova Nadzornog odbora, na razdoblje od četiri godine.

Pisane vijesti