Priopćenje sa zatvorenoga dijela 220. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 220. sjednice, Vlada je odgovorila Ustavnom sudu na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 1. i članka 2. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. (Narodne novine, broj 13/20) te na prijedlog       za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom tarifnog broja 14. stavka 3. i tarifnog broja 15. stavka 5. Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi (Narodne novine, broj 53/19). Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.
 
Vlada je dala suglasnost Prvoj zamjenici glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske za davanje punomoći.                                         
 
Utvrđena je kategorija važnosti za Generalni konzulat Republike Hrvatske. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno", te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je usvojila preglede zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu.  Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona - https://bit.ly/2WFKHBE
Podzakonski akti - https://bit.ly/3bvyiED
 
 
Vlada je donijela i sljedeće kadrovske odluke:
 
Državnom službeniku  dr. sc. Aljoši Dupliću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Zavoda, a najduže do šest mjeseci.
 
Vlada je također ovlastila državnog službenika Marka Markića za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za programe i projekte Europske unije, europske i međunarodne poslove u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, a najduže do šest mjeseci.
Razriješene su dosadašnja članica Komisije za granice Zrinka Smeh Martinović i zamjenica članice Dunja Bujan. Vlada je, kao predstavnike Ministarstva obrane, imenovala novoga člana Komisije, brigadira mr. sc. Darka Vukasovića i zamjenika člana Ivana Klasana.
 
Razriješena je dosadašnja predsjednica Vijeća za djecu dr. sc. Maja Vučinić-Knežević. Novom je predsjednicom toga Vijeća, kao predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, imenovana Marija Pletikosa.
 
Igor Radić, dosadašnji predstavnik Republike Hrvatske u Međuvladinoj organizaciji za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF) te dosadašnji zamjenici predstavnika  Lovorka Podolar i Tibor Jurković razriješeni su. Kao predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u tu su međuvladinu organizaciju imenovani Danijel Krakić kao predstavnik, te Sonja Mandić i Marija Viličić, kao zamjenice predstavnika.
 
Vlada je mr. sc. Maju Grba-Bujević, dr. med., imenovala dodatnom članicom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Pisane vijesti | Priopćenja