Priopćenje sa zatvorenoga dijela 222. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 222. sjednice Vlade verificirano je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara prometa i telekomunikacija (TTE Transport, Telecom), 1. i 2. lipnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje privremenih konzularnih ureda te Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točke su označene stupnjem tajnosti "ograničeno" te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.  
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dr.sc. Milan Rezo, s danom 31. svibnja 2023.
 
Razriješeni su dosadašnji član i zamjenica člana Savjeta za ljudska prava Juro Martinović i Bahrija Sejfić. Novim članom Savjeta imenovan je Sanjin Rukavina, a zamjenicom člana mr.sc. Klaudija Kregar Orešković, kao predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Plovput d.o.o. Split imenovanje dr.sc. Mate Perišića za direktora toga društva, do provedbe natječaja za imenovanje direktora, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
Razriješena je ravnateljica Uprave za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Katica Prpić te joj je istovremeno dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Krešimiru Dominisu povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Istovremeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja navedene Uprave dano državnom službeniku Tončiju Glaviniću, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnoj službenici Valentini Buljubašić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za graditeljstvo i obnovu u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. predlaže imenovanje Antona Kovačeva, mr.sc. Jelene Zrinski Berger, dr.sc. Mladena Zeljka i dr.sc. Lukše Lulića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.
 
Goran Štefanić imenovan je zamjenikom stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu, te predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER I), s danom 1. srpnja 2023. do 30. rujna 2023., jer mu ističe dosadašnji mandat 30. lipnja 2023. 

Pisane vijesti